Datum
01 juni 2015

Resultaten 'Samen de helft minder spuiten'

Vanuit het Praktijknetwerk 'Samen de helft minder spuiten' is op 15 november 2014 door Adviesbureau Engelage een inspectie gedaan van drie percelen bieten van twee deelnemers aan het Praktijknetwerk. Op die percelen waren in het voorjaar van 2014 verschillende methoden van onkruidbestrijding toegepast, waarbij gebruik was gemaakt van de 24-rijïge GPS-gestuurde rijenspuit.


Het doel van de inspectie was om visueel vast te stellen wat de verschillende vormen van onkruidbestrijding als resultaat hebben gegeven. Per perceel is aangegeven welke onkruidbestrijding en bewerking er heeft plaatsgevonden en wat het resultaat was op 15 november 2014.

Lees hier het volledige rapport.

Tevens is hier het verslag van een 2e kruideninventarisatie op bedrijfsperceel

van Hendrik Luth te Wedde te lezen.