Datum
22 april 2014

De kengetallen zijn bepaald

April 2014 - Beter gebruik van vochtsensoren begint met voldoende kennis over de bodemprocessen in relatie tot de vochtvoorziening, over de sensorapparatuur en hoe en waar deze in de percelen is in te zetten.


Vervolgens is het belangrijk dat de meetgegevens op de juiste manier worden vertaald: om tot beregenen over te gaan en met welke watergift. Gebruikers en potentiele gebruikers kunnen hun ervaringen binnen dit netwerk delen en de resultaten van het gebruik vergelijken.

Het praktijknetwerk Sens(oren) meet het resultaat van het gebruik van vochtsensoren en vergelijkt de opbrengst, worteldiepte, type bodem, mineralen en meststoffen gebruik met elkaar zodat er geleerd wordt over het belang van vocht in de bodem.

12 telers hebben in de afgelopen periode een set van gegevens bepaald die van belang zijn om de effectiviteit van voldoende vocht in de bodem te meten.  De handelingen per gewas worden gedurende 1 jaar gemeten. De gemeten gegevens zijn het gebruik van water, mineralen en meststoffen. De telers verbouwen lelies, valeriaan, aardappelen (zowel consumptie als zetmeel), blauwe bessen, taxus, peen, uien en heesters. Zij beregenen of irrigeren de gewassen. De data van de vochtsensor geeft aan of er beregend moet worden.

Praktijknetwerk Sens(oren), gevoel en verstand van de bodem