Nieuws overzicht

Terugkijken op 2021
Wat  weer een bijzonder jaar, 2021. We hadden nog steeds te maken met alle corona maatregelen en alle gevolgen van dien. Gelukkig blijven we binnen onze regio actief én innovatief en lopen de gestarte projecten gewoon door en staan er ook weer mooie projecten op stapel het komend jaar. Maar nu eerst alvast even een terugblik op het (bijna) afgelopen jaar 2021.

Februari en maart
In februari en maart waren we druk met, goedbezochte, webinars.
Op 11 februari konden jullie meedoen aan een webinar over gemengd grondgebruik tussen de melkveehouderij en akkerbouw, en de relatie hiervan met beleid. Twee weken later vertelden we online over robotica in de veehouderij en akkerbouw. Beide webinars waren onderdeel van het project Kringlooplandbouw Veenkolonien. Op 2 maart was het webinar over toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag. Dit webinar was onderdeel van het project Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag. Altijd weer interessant om hierover van gedachten te wisselen aan de vooravond van het lente-/zomerseizoen.

Juni en augustus
We maken even een sprong in de tijd en kijken naar de maanden juni en augustus.
Op 10 juni konden we elkaar helaas nog niet live ontmoeten, dus hebben we weer gekozen voor een Digitale Innovatiedag Innovatie Veenkolonien. Tijdens deze dag konden de deelnemers meedoen aan vijf workshops gehouden met de thema’s: Precisielandbouw, Strokenteelt, Eiwitgewassen, Onkruidbestrijding en Duurzaam slootkantbeheer. Deze Innovatiedag en alle workshops zijn terug te kijken via de website van innovatie Veenkolonien. 31 Augustus waren we in Wedde voor een velddemonstratie bodemverdichting. Een actueel onderwerp in onze regio.

September en oktober
De beginmaanden van het najaar waren druk. Op 15 september namen we deel aan een fysieke bijeenkomst over bodembedekking, akkerranden, talud en slootkantenbeheer. Deze bijeenkomst was onderdeel van het project Innovatie Biodiversiteit Veenkolonien. Daarnaast is op deze dag ook de nieuwe website van innovatie Veenkolonien live gegaan. De nieuwe website heeft een flinke update gekregen qua uitstraling en er is meer ruimte gekomen voor de projecten. Het aantal bezoekers is al gestegen, dus hopelijk bevalt de nieuwe ‘look’.

Van 12 tot 14 oktober was het goedbezochte congres Kansen van het gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de bodem als basis in Oosterwolde. Een mooie kans om elkaar weer te ontmoeten. Ook hebben we vanuit Innovatie Veenkolonien in oktober aandacht gegeven aan het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en dat, mocht men het hier niet mee eens zijn, een zienswijze konden indienen. Hier is volop gebruik van gemaakt en het is op dit moment afwachten hoe het 7e actieprogramma er definitief uit komt te zien.

November en december
En zo zijn we alweer aan het einde van dit jaar gekomen met onze terugblik. Met een interessant webinar op 19 november. Dit was de slotbijeenkomst van het project Kringlooplandbouw Veenkolonien. Centraal stonden enkele uitkomsten van het project en er werd verteld over een pilot KPI’s voor melkveehouderij, akkerbouw en samenwerking tussen bedrijven. Meer informatie over dit project en de slotbijeenkomst terug kijken kan op de site van Innovatie Veenkolonien.

20 December gaan er naar verwachting 2 landelijke subsidieregelingen open. Eén regeling zal een investeringsregeling zijn voor boeren. De andere regeling is naar verwachting een Openstelling Samenwerking voor Innovatie. Zodra er meer informatie is over deze regelingen is, zullen we dit met jullie delen.

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Nieuw project starten

Heb je ideeën voor een (nieuw) project? Neem contact met ons op en
deel jouw projectidee!

Projectidee insturen
16 agrariërs gingen je voor!
Innoveren doen we samen

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!