Project overzicht

Van bodemkennis naar bodemkunde

Wilt u meer weten over de bodem?
Wilt u tijdens een afdelingsavond, een bijeenkomst van uw studiegroep of thema-middag een specifiek bodemonderwerp behandelen? Bijvoorbeeld over bodemverdichting, organische stof, of bemesting?

In het project Van bodemkennis naar bodemkunde bieden we akkerbouwers, tuinders en veehouders in Drenthe, Groningen en Friesland op een laagdrempelige manier toegang tot informatie die helpt de bodem te verbeteren.

Aanmelden voor dit project

Veldbijeenkomst
Willen u en uw studiegroep meer weten over de bodem? Organiseert u daarover een informatiebijeenkomst of veldbijeenkomst voor akkerbouwers of melkveehouders en bent u op zoek naar een inspirerende spreker?  Vanuit het project bieden we gratis een spreker aan.

Bodemcursus
Tijdens de Bodemcollege ‘Duurzaam bodembeheer’ leert u hoe u de bodemprestaties van uw bedrijf verbetert. Het is een praktische, grotendeels online cursus over goed bodemleven voor natuur én gewasproductie.

Bodembeleefdag
U beleeft letterlijk wat er in de bodem gebeurt op het gebied van bodemleven. We laten u zien wat u kunt doen om de bodem en het bodemleven gezond te houden en duurzaam te beheren. De bodembeleefdag stat gepland in het najaar van 2021.

Wilt u graag een spreker voor uw veldbijeenkomst, meedoen met een cursus of meer informatie over de bodembeleefdag? Dan kunt u mailen naar Stefanie Bos, sbos@ltonoord.nl of door te klikken op deze link!

Naar een betere bodem: Van denken naar doen!

Stefanie Bos, projectleider LTO Noord

Media

PROJECTINFORMATIE

STARTDATUM
01-01-2019

EINDDATUM
31-12-2021

STATUS
Lopend

PARTNERS
LTO Noord (initiatiefnemer en penvoerder)
Provincie Drenthe
Provincie Fryslân
Provincie Groningen
Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Vechtstromen
Wetterskip Fryslân
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschap Noorderzijlvest
Terra Next
Aeres
Hogeschool Van Hall Larenstein
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

PROJECTLEIDER

Stefanie
Bos

“U beleeft letterlijk wat er in de bodem gebeurt op het gebied van bodemleven.”

De partners van dit project:

Aanmeld­formulier Van bodemkennis naar bodemkunde

  Organisatie


  Aanhef*

  Voornaam*

  Tussenvoegsels

  Achternaam*


  E-mailadres*

  Telefoonnummer*

  Opmerkingen

  Deel dit project

  Gerelateerde projecten

  Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

  Neem contact met ons op!

  Innoveren doen we samen!

  Vragen en contact

  Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

  06 – 51 67 81 51

  06 – 55 39 87 71

  info@innovatieveenkolonien.nl

  Op de hoogte blijven

  Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!