Datum
04 juni 2014

Veenbronnen en Veenstroom werken samen voor zonnestroom

Op woensdag 21 mei jl. heeft de Veenbronnen, een actieve groep varkenshouders uit de Veenkoloniën, een overeenkomst getekend met VEENstroom (onderdeel van de Coöperatie Duurzame Energie Veenkoloniën u.a.).


Namens de Veenbronnen tekende DLV adviseur Gerben de Vries en namens VEENstroom, voorzitter Mart Drissen. De overeenkomst houdt in dat er gezamenlijk onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om zonnestroom op te wekken op de daken van de stallen en op welke manier de inwoners van de Veenkoloniën hiervan kunnen profiteren. De kansen voor zowel de ondernemers als de burgers/inwoners worden hierbij in kaart gebracht. Meer informatie over het project en de voorgang ervan wordt via de winkel van VEENstroom in Veendam gratis ter beschikking gesteld aan belangstellenden.

VEENstroom wil op deze manier gestalte geven aan haar inzet om de winkel als lokaal informatiepunt/loket voor duurzaamheid in de Veenkoloniën verder te ontwikkelen. De coöperatie is een burgerinitiatief met als doel het gebruik en de opwek van duurzame energie te bevorderen en daarmee een stimulans te zijn voor de economische- en welzijnsontwikkeling in de eigen regio.
Voor de varkenshouders is het belangrijk dat de inwoners van de Veenkoloniën meer betrokken raken bij de varkenshouderij. Naast de duurzame productie van goed varkensvlees zien de varkensboeren de gezamenlijke productie van duurzame energie in de vorm van zonnestroom als een goede mogelijkheid om de betrokkenheid te vergroten.
Door de gesloten overeenkomst komen beide doelenstellingen samen