Datum
24 maart 2014

Optimaal bewaren van aardappels

Maart 2014 - Praktijknetwerk Versterking Rixonaketen

In 2013 heeft het Praktijk netwerk in een samenwerking van circa 15 telers, DLV Plant en Aviko gewerkt aan het meer zicht krijgen op factoren die het mogelijk maken om aardappelen voor de verwerking langer te kunnen bewaren.


Hiervoor zijn een aantal boerenexperimenten rondom bemesting uitgevoerd en is gekeken met plantsapanalyses wat voor effecten dit had.

Vervolgens zijn in het groot aantal bewaarcellen bij de deelnemers bewaarproeven ingezet. De resultaten komen de komende maanden beschikbaar.

Bij de deelnemers is ook nagegaan hoe het met de bewaarfaciliteiten gesteld is. Het bleek dat er grote verschillen bestaan in de ventilatiecapaciteit en in de RV boven de partijen.

Op basis hiervan is een aantal bijeenkomsten georganiseerd om meer achtergrondkennis rondom optimale bewaring uit te wisselen. Dit is in samenwerking met PPO en DLV Bouw gedaan.

Begin februari zijn diverse partijen uit de eigen bewaring onderling beoordeeld. Leerzaam. Beschadiging en interne temperatuurverschillen in de bewaring hebben een groot effect op de bewaarkwaliteit.

Voor het teelt en bewaarseizoen 2014 zijn een aantal hoofdaandachtspunten vastgesteld.

  • Welke rassen zijn nu het meest geschikt en welke nieuwe rassen, met de benodigde resistenties komen er aan.
  • Hoe kunnen we sturen op optimale kwaliteit en hoge opbrengst.
  • Hoe te hoge OWG te voorkomen, sturen met bemesting
  • Beschadiging in relatie tot K-bemesting en OWG
  • Bewaarperiode verlengen met inzet van gassen, nader te onderzoeken.