Datum
24 maart 2014

Stuwen van water

Maart 2014 - Praktijknetwerk Waterberging veenkoloniën

Het is inmiddels voorjaar, en we staan op het punt om te beginnen met de concrete invulling in de wijken. In de onderzoeksfase is er gezocht naar de verschillende mogelijkheden voor het vasthouden van water en ecologisch beheer in de wijken.


Tijdens deze fase heeft o.a. het waterschap Hunze & Aa’s bodemprofielen genomen om te kijken wat de hydrologische toestand van de desbetreffende wijken is. Dit heeft geresulteerd in de volgende concrete plannen: in de wijk bij H. Stuut gaan we aan de gang met ecologisch beheren van de wijk, met verschillende vormen van beheer door bijvoorbeeld “ritssluiting” maaien en om-en-om korven. In de wijk van H. Mencke gaan we binnenkort een stuw plaatsen, op dit moment wordt bepaald welk type het wordt. Met deze stuw willen we kijken wat het watervasthoudend vermogen van een wijk met stuw is, en wat dit oplevert in de zomer voor de bodem. Gedurende het voorjaar en zomer zullen we met regelmaat monitoren naar de effecten van het beheer en de stuw.