Datum
19 augustus 2014

Stuwen voor waterberging geplaatst

In juni zijn er bij 2 boeren in Valthermond stuwen in de wijken geplaatst om zo in tijden van regenval het water langer te kunnen vasthouden.


De stuwen zijn geplaatst in de beoogde wijken van Mts. Stuut en Mts. Mencke  Om de effecten hiervan daadwerkelijk te meten, zijn er bij Mts. Mencke 2 peilloggers geplaatst: 1 in de wijk, en 1 in de aangrenzende kavel. Zo kunnen we op professionele wijze, in samenspraak met externe deskundigen, metingen verrichten. Voor de wijk bij Mts. Stuut is een beheerplan opgesteld om in combinatie met water vasthouden middels een stuw, effecten van beheertypen op de ecologie te kunnen bepalen. Denk hierbij aan variaties in het maaibeheer. Gedurende het seizoen zullen de effecten van bovengenoemde maatregelen worden gemonitord en gerapporteerd.

Met het praktijknetwerk waterberging wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor efficiënter waterbeheer/ wateropslag in de wijken en wat verschillende soorten voor effecten hebben op de ecologie.