06-07-2020
Uitnodiging ONLINE training: taakkaarten
Afgelopen woensdagavond hebben boer Gerard en andere telers een eerste training gehad. Aan bod kwamen drie smaken van ‘hardware’ configuraties die je in een tractor kan tegenkomen. Via deze link kunt u de presentatie nog eens via pdf teruglezen. De training is ook opgenomen op video. Deze komt via de website later in het seizoen beschikbaar.
29-06-2020
Bodem APK Veenkoloniën: GEZOCHT MELKVEEHOUDERS!
Beste melkveehouder, bent u het eens met de stelling dat de bodem het kapitaal is onder uw melkveebedrijf? Doe dan mee aan het project Bodem APK: er is nog ruimte om mee te doen!
15-06-2020
Voortgang TIP project
Precisielandbouw eenvoudiger maken, dat is wat we willen bereiken met het POP3-project TIP (Toepassing Innovatieve Precisielandbouw technologie). Binnen dit project zijn WUR en Regioleren AOC Terra samen met de experts van De Databoerin, DroneHub GAE en Hilbrands Laboratorium B.V., er om telers helpen met het oplossen van hun precisielandbouw-vragen.
01-04-2020
Terugblik Startbijeenkomst TIP 10 maart
De start bijeenkomst van het project Toepassen van Innovatieve precisietechniek heeft plaatsgevonden op dinsdag 10 maart in Valthermond. Tijdens deze bijeenkomst is een globale clustering gemaakt van precisielandbouwtechnieken, waar de deelnemers graag mee aan de slag willen of meer informatie/kennis over willen verkrijgen.
26-02-2020
Toepassing van Innovatieve Precisietechniek
Agrarische ondernemers ondervinden nu en in de toekomst uitdagingen, zoals extreme weersomstandigheden, verduurzaming van de teelt, verbeteren van de biodiversiteit en het omgaan met lagere arbeidsbeschikbaarheid. Oplossingen voor deze uitdagingen moeten wel binnen economische en maatschappelijke randvoorwaarden passen. Precisielandbouw kan een rol vervullen om met deze uitdagingen om te gaan.