Actueel
06-07-2020
Uitnodiging ONLINE training: taakkaarten
Afgelopen woensdagavond hebben boer Gerard en andere telers een eerste training gehad. Aan bod kwamen drie smaken van ‘hardware’ configuraties die je in een tractor kan tegenkomen. Via deze link kunt u de presentatie nog eens via pdf teruglezen. De training is ook opgenomen op video. Deze komt via de website later in het seizoen beschikbaar.
29-06-2020
Bodem APK Veenkoloniën: GEZOCHT MELKVEEHOUDERS!
Beste melkveehouder, bent u het eens met de stelling dat de bodem het kapitaal is onder uw melkveebedrijf? Doe dan mee aan het project Bodem APK: er is nog ruimte om mee te doen!
15-06-2020
Voortgang TIP project
Precisielandbouw eenvoudiger maken, dat is wat we willen bereiken met het POP3-project TIP (Toepassing Innovatieve Precisielandbouw technologie). Binnen dit project zijn WUR en Regioleren AOC Terra samen met de experts van De Databoerin, DroneHub GAE en Hilbrands Laboratorium B.V., er om telers helpen met het oplossen van hun precisielandbouw-vragen.
06-03-2020
Precisiebemesting, wat kan ik ermee op mijn bedrijf
In deze bijeenkomst is verder ingegaan op de rol van precisiebemesting en in hoeverre die kan bijdragen aan de bedrijfsvoering en het sluiten van kringlopen. De bijeenkomst werd samen met Innovatie Veenkoloniën georganiseerd, een interessante ochtend over het onderwerp precisiebemesting.
06-05-2020
Mest; hoogwaardige voeding voor de bodem
Wouter Zunneberg en René Elsendoorn organiseerden voor Boerenverstand in het kader van het project ‘Kringlooplandbouw Veenkoloniën’ op het melkveehouderijbedrijf van de familie Meijer in Blijham deze bijeenkomst over nut en noodzaak van het investeren in de kwaliteit van mest.
14-11-2019
Hoe voed ik mijn bodemleven?
De beste mogelijkheden om kringlopen te sluiten liggen op je eigen bedrijf.