Actueel
09-01-2018
Pilotproject Bodem APK werkt aan optimaliseren bodem in Veenkoloniën
Dit najaar is het pilotproject Bodem APK (Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering) van start gegaan met akkerbouwers en veehouders uit de Veenkoloniën. Hierin gaan 30 deelnemers aan de slag met het verbeteren van hun bodem aan de hand van een bodem- en waterplan. Akkerbouwer Sijbenga uit Hooghalen is een van de deelnemers. “Ik wil graag duurzaam omgaan met mijn bodem. De bodem is de basis van alles wat er groeit en bloeit.” Deze pilot is een initiatief van Projecten LTO Noord, WUR, LTO Noord en CLM en wordt gefinancierd door Innovatie Veenkoloniën.
18-12-2017
Inschrijven workshop GPS-Assist
In januari en februari 2018 organiseert MyPrecision samen met Innovatie Veenkoloniën onder de naam GPS-Assist een workshop voor akkerbouwers met als thema’s GPS in de praktijk en het bruikbaar maken van GPS-data.
13-12-2017
'Agrariër zijn is niet alleen nemen, maar ook geven!'
Als medewerker van InnovatieVeenkolonien ben ik erg nieuwsgierig hoe de theorie, zoals regelgeving en wetten, in de praktijk worden gebruikt. Maar ook hoe een boer in z’n algemeenheid de dialoog aangaat met zijn omgeving. Dit zowel met gelijkgezinden als met de ‘gewone’ burger. Om me hiervan een beeld te vormen ga ik de aankomende periode zelf akkerbouwers uitvragen hoe zij dit doen. In deze nieuwsbrief het tweede interview van de serie, André Trip in Nieuw-Buinen, een akkerbouwer met een groot sociaal hart.
15-12-2017
Bruisende brainstorm Aardappelmoeheid
Woensdag 6 december jl. werd op de proefboerderij ’t Kompas te Valthermond een uitgebreide brainstormsessie gehouden over aardappelmoeheid. Vijftig deskundigen met diverse achtergrond deelden met elkaar ideeën over de zich aandienende problematiek met virulentere AM populaties en verkenden mogelijke oplossingen.
07-12-2017
Terugblik: 'Vergroening in de praktijk'
InnovatieVeenkoloniën voert voor het vierde jaar experimenten uit rondom dit thema. De resultaten van het afgelopen jaren werden met zo'n 80 geïnteresseerden gedeeld.
11-12-2017
Landbouwvakbeurs Assen
De Kenniswerkplaats heeft samen met Terra, Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, van Hall Larenstein, Wageningen University & Research en Terra Next deelgenomen aan de Landbouwvakbeurs in Assen.