Actueel
13-11-2017
Uitnodiging bijeenkomst Biologische Landbouw
Woensdag 22 november van 13:30 - 17:00 uur Wageningen Plant Research Valthermond (Noorderdiep 211, Valthermond)
31-10-2017
Oriëntatiecursus biologische landbouw in de Veenkoloniën
De provincies Drenthe en Groningen stellen €20.000 beschikbaar voor het stimuleren van de biologische landbouw in de Veenkoloniën. Met het geld wordt een cursus gegeven voor boeren die geïnteresseerd zijn in de omschakeling naar biologische landbouw.
18-10-2017
Project GPS Assist
Op dit moment zijn Wouter Zunneberg, Malko Sweilheim en Martin Lups, oftewel MyPrecision, in samenwerking met Innovatie Veenkoloniën, bezig met het ontwikkelen van een serie winterbijeenkomsten waarin kennis uitgewisseld wordt over GPS-gebruik en het bruikbaar maken van GPS-data. Deze activiteiten vinden plaats onder de projectnaam GPS Assist.
05-10-2017
Nieuwsbrief oktober 2017
In deze herfst-editie: een groot interview met Gerard Manning en zijn ervaringen met de invulling van de verplichte vergroening in het Veenkoloniaal bouwplan.
20-09-2017
Vergroening tijdens de praktijklessen
De praktijklessen van MBO Terra Emmen zijn sinds vorige week van start gegaan op de WUR locatie (proefboerderij) in Valthermond. De lessen startten met een kop koffie, een deel theorie en daarna gaan de eerste- en tweedejaarsleerlingen met een trekker en excursiewagen erachter het veld in.
18-09-2017
Naar een betere bodem, van denken naar doen
Wilt u aan de slag met bodem? Graag brengen wij, namens programma Veenkoloniën, het project Bodem Apk onder uw aandacht. Als deelnemende akkerbouwer of veehouder aan Bodem APK krijgt u aan de hand van een bodem- en waterplan meer inzicht in de bodem op uw bedrijf en in de maatregelen om uw bodem te verbeteren. In de bijlage treft u een flyer met meer informatie.