Nieuws overzicht

Agrariërs ondersteunen

2023 was een bewogen teeltseizoen waarin we onder meer te maken kregen met het nieuwe GLB. Met het project “Een waardevol Veenkoloniaal landschap” willen de samenwerkende partijen binnen Innovatie Veenkoloniën de agrariërs  in de Veenkoloniën ondersteunen met het maken van de juiste keuzes in het kader van het nieuwe GLB. Hiervoor worden de kansen en bedreigingen van het GLB in de Veenkoloniën uitgezocht.

Rekentool

Eén van de doelstellingen van het project is het ontwikkelen van een eenvoudige rekentool. Deze is ontwikkeld door Alfa Accountants, partner van Innovatie Veenkoloniën. De tool maakt gebruik van het 5-jarige gemiddelde saldo van een bedrijf voor de verschillende gewassen. De tool rekent voor het bouwplan uit wat de opbrengsten zijn bij het behalen van alleen de basispremie, brons, zilver of goud ten opzichte van de kosten van extra maatregelen om in een hogere uitbetalingspremie uit te komen.

Uit de tool is gebleken dat:

  • Voor telers met een Veenkoloniaal bouwplan is het moeilijk om voldoende punten en waarden te behalen op de thema’s klimaat en biodiversiteit van de eco-regeling. Telers die 1 op 4 rustgewassen telen kunnen voldoende punten en waarden behalen en komen daarmee in zilver zonder grote aanpassingen in hun bouwplan.
  • Er is een groep telers die moeite heeft met het halen van eens per vier jaar een rustgewas te telen op het perceel.
  • De overheid heeft met de eco-activiteiten een ingewikkeld systeem gecreëerd met een hoog risico en een lage financiële meerwaarde. Doordat de eco-regeling vragen om een resultaatsverplichting is het risico op een lagere uitbetaling groot. Pas achteraf is duidelijk of de doelstelling wel of niet is behaald. Een voorbeeld is het niet behalen van de eco-activiteit vroeg oogsten door weersomstandigheden, waardoor een bedrijf terug kan zakken van zilver naar basis.Een teler kan daarom het beste alleen gebruik maken van de eco-regeling als dit geen grote aanpassingen vraagt in zijn bedrijfsvoering.
  • Het is naast het financiële aspect ook belangrijk te kijken naar het maatschappelijke aspect. Heb je een perceel langs een druk fietspad kan het juist verstandig zijn om hier wel een akkerrand in te zaaien. Kijk hiervoor ook naar de mogelijkheden van het ANLb om meer zekerheid in de uitbetalingspremie te hebben.

 

De opgedane kennis is gedeeld tijdens een bijeenkomst met de erfbetreders van de betrokken partijen van Innovatie Veenkoloniën.

Wilt u uw ervaring met het GLB delen? Dan kunt u de survey van de EU invullen. U kunt deze survey vinden via de volgende link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_Consultation_EU_Simplification_2024rs_point_of_view_2024

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!