Nieuws overzicht

In de Veenkolonien wordt hard gewerkt en het is bijna 15 mei

Het is bijna 15 mei, de deadline voor het invullen van de gecombineerde opgave  en het e aanmelden voor de subsidie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hiervoor moet u wel aan verschillende normen en eisen voldoen.

Niet productief met verschillende percentages

Eén van deze normen is de verplichting vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om 4 procent van uw bouwland niet-productief te laten, beter bekend als GLMC 8. Door de oorlog in Oekraïne gold in 2023 een algehele vrijstelling, maar vanaf 2024 is deze norm wel van kracht. Vrijstelling geldt wel als u:

  • meer dan 75% van uw bouwland voor bijvoorbeeld grassen of andere kruidachtige voedergewassen, braak en/of vlinderbloemige gewassen gebruikt. Of een combinatie hiervan.
  • meer dan 75% van uw landbouwareaal uit blijvend grasland, grassen of andere kruidachtige voedergewassen of natte teelt bestaat. Of een combinatie hiervan.
  • een biologische boer bent (met certificatie en niet in omschakeling) en u maximaal 10 hectare bouwland heeft. Alle activiteiten op het bedrijf moeten biologische activiteiten zijn.

Makkelijker kunnen we het niet maken

Er zijn 3 mogelijkheden hoe u uw niet-productief bouwland invult:

  • 4% invullen met landschapselementen zoals sloten, houtwallen, bomenrijen.
  • U kunt er ook voor kiezen om 3% van uw bouwland niet-productief te laten. U vult de rest tot minimaal 7% aan met de eco-activiteitendie vallen onder niet-productieve grond.
  • U kunt er ook voor kiezen om minimaal 3% van uw bouwland niet-productief te laten. U vult dit tot 7% aan met stikstofbindende gewassen.

Echter, de Europese commissie heeft besloten om extra opties te bieden om te voldoen aan de verplichting tot het aanhouden van niet-productief areaal. Naast de 3 bestaande mogelijkheden kunt u ook 4% invullen met vanggewassen. Of vanggewassen in combinatie met braakliggende grond, stikstofbindende gewassen en landschapselementen. Hierop mag u geen chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruiken.

Aangeven van 4% niet-productief in de gecombineerde opgave

Via de Gecombineerde Opgave geef je gegevens op voor de invulling van GLMC 8. Wilt u gebruik maken van de extra invulmogelijkheid van GLMC 8? Vink in het onderdeel “Grond” de optie “Derogatie” aan bij de vraag “hoeveel procent van uw bouwland laat u niet-productief?”. Controleer de percelen en geef aan waar  braakliggende grond, stikstofbindende gewassen, landschapselementen en vanggewassen liggen.

Andere wijzigingen rondom 4% niet-productief

Bij de invulling van de 4 procent niet-productief bouwland zijn nog een paar zaken van belang. Vorig jaar gold voor de oppervlakte van alle sloten een weegfactor 2. Vanaf dit jaar tellen alleen sloten aan een beheerde rand dubbel en hebben gewone sloten een weegfactor 1. Heeft u percelen opgegeven als niet-productief bouwland? Deze percelen tellen niet mee voor de mestplaatsingsruimte.

Meer informatie kunt u tevens vinden op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2024/conditionaliteiten/glmc-8

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!