Project overzicht

Beheersing van Veenkoloniale AM

Aardappelmoeheid wordt veroorzaakt door twee soorten cystenaaltjes (G. rostochiensis en G. pallida). In het verleden werd deze ziekte vooral chemisch bestreden. Door gebruik te maken van resistente rassen met meer of minder gestapelde genen wordt geprobeerd deze ziekte te beheersen. Dit werkte vanaf de jaren ‘90 van de vorige eeuw steeds beter. Echter de laatste jaren zien we dat op steeds meer percelen de cystenaaltjes populaties zich gemakkelijk aanpassen, of uitselecteren. Hierdoor ontstaan virulente AM populaties waar rassen minder resistent tegen kunnen zijn. Hierdoor kunnen besmettingen weer snel oplopen en veel schade geven.  

Aanmelden voor dit project

In het project gaan we samen met de telers op zoek naar de aardappelrassen die de nieuwe besmettingen op hun percelen meer of minder beheersen. Dit kan per perceel sterk verschillend zijn, en telers leren in dit project hoe ze zo goed mogelijk met deze nieuwe virulente populaties moeten omgaan. Dit is soms zeer complex, omdat er 2 soorten cystenaaltjes zijn die beide virulent kunnen zijn en op sommige percelen allebei meer of minder virulent voorkomen.

Het project “Veenkoloniale AM precies in beeld” is gestart omdat, ondanks het gebruik van hoog resistente rassen, er toch vermeerdering van AM werd gevonden. Dit fenomeen is voor het eerst waargenomen in het uitselectie onderzoek op hoog resistente rassen, wat is uitgevoerd door HLB in samenwerking met PPO/WUR in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Dat onderzoek is toen helaas gestopt. De nieuwe virulente populaties uit dat onderzoek zijn gebruikt om nieuwe resistente rassen tegen te kweken. Dit heeft in die tijd tot een aantal nieuwe hoog resistente rassen geleid, die het tot nu toe goed hebben gedaan. Nu zijn er weer nieuwe virulente populaties en hiertegen is het kweken nog maar pas begonnen. Daarom moet er nu extra goed worden (bij)gestuurd door de telers om in de tijd  tot de nieuwe rassen goed door te komen. Het project “beheersing veenkoloniale AM” is het vervolg project op het project “Veenkoloniale AM precies in beeld”. Het aantal telers die hier aan mee doet is, ondanks de Corona periode, toch nog weer toegenomen.  Doordat veel telers al een heel aantal jaren meedoen, is er van veel percelen steeds meer data beschikbaar. Dit kan voor allerlei projecten en onderzoeken in de toekomst zeer waardevol zijn.

Het beheersen van virulente AM populaties is een leerproces voor allen, omdat de aanpak van virulente aardappelmoeheidspopulaties met resistente rassen zonder, of met zo weinig mogelijk chemie volledig nieuw is. Gelukkig zijn er veel handvaten vanuit het verleden die we nu met de nieuwste laboratorium technieken nog beter kunnen inzetten. Voorbeelden hiervan zijn de rassenkeuzetoetsen nieuwe stijl en de soortbepaling met DNA techniek (PCR). Hierdoor kunnen we tegenwoordig zeer gericht zoeken naar oplossingen. Ondanks dat, blijven er nog percelen met lastige populaties en deze populaties moeten meegenomen worden in het kweekwerk, zodat hier tegen ook goede resistente rassen worden gekweekt.

Er zijn vanuit dit project duidelijke dwarsverbanden met kwekers van nieuwe rassen, en onderzoekers van de Universiteit van Wageningen die AM virulentie van aaltjes via DNA technieken in beeld proberen te brengen. Door in het project een zeer groot aantal percelen te volgen, is er ook de mogelijkheid om percelen te vinden die van nature veel weerbaarder zijn dan andere percelen. Op dit gebied lopen er ook steeds meer dwarsverbanden en zijn er onderzoekers bezig om hier meer inzicht in te krijgen. Dit project is een vervolg op het project “Veenkoloniale AM precies in beeld”, en gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van minder chemie en meer gebruik maken van natuurlijke weerbaarheid, in combinatie met een goed resistentiemanagement, gaan we er vanuit dat dit als basis project nog weer een vervolg zal hebben. Het is ook de enige mogelijkheid om heel breed populaties en percelen qua AM virulentie over lange tijd te volgen en nieuwe rassen en strategieën in de praktijk te brengen en te toetsen.

Het project loopt, en telers die meer dan 50% van hun bedrijf in de veenkoloniën hebben kunnen zich nog steeds aanmeldden. Hiervoor zijn 1 of meer probleempercelen binnen het bedrijf niet nodig. Weerbare percelen zijn in dit project ook zeer welkom.

“Met dit project testen we de nieuwste AM resistente zetmeelrassen direct in het laboratorium en in de praktijk tegen de nieuwste virulente AM-populaties, zodat de gebruikswaarde voor de praktijk hiervan snel bekend is.

E.G. Schepel, projectleider

Media

PROJECTINFORMATIE

STARTDATUM
19-08-2019

EINDDATUM
31-12-2023

STATUS
Lopend

PARTNERS

PROJECTLEIDER

E.G. Schepel

V. Vos

“Met dit project leren telers om te gaan met virulente AM populaties en we krijgen bijzonder veel inzicht in de verspreiding van virulente AM in het veenkoloniale gebied. “

De partners van dit project:

Aanmeld­formulier Beheersing van Veenkoloniale AM

  Organisatie


  Aanhef*

  Voornaam*

  Tussenvoegsels

  Achternaam*


  E-mailadres*

  Telefoonnummer*

  Opmerkingen

  Deel dit project

  Gerelateerde projecten

  Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

  Neem contact met ons op!

  Innoveren doen we samen!

  Vragen en contact

  Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

  06 – 51 67 81 51

  06 – 55 39 87 71

  info@innovatieveenkolonien.nl

  Op de hoogte blijven

  Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!