Project overzicht

Boerderij van de Toekomst Veenkoloniën
Boerderij van de Toekomst richt zich op een toekomstgericht bedrijfssysteem voor de Veenkoloniën. Op het proefbedrijf in Valthermond worden diverse innovaties samengebracht waardoor een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de transitie naar een duurzame, toekomstbestendige landbouw in de Veenkoloniën. We proberen hierbij inzichtelijk te maken welke kansen en bedreigingen het extensiveren van het bouwplan en het toepassen van perceelmaatregelen, met oog voor biodiversiteit, klimaat en bodemleven, hebben in een Veenkoloniaal bouwplan.

Samenstelling
Na het in kaart brengen van zoveel mogelijk uitdagingen voor de akkerbouwer in 2030, verkennen we samen met (jonge) akkerbouwers, adviseurs, waterschappen en andere  gebiedsbelanghebbenden, mogelijke oplossingsrichtingen. We houden hierbij de gebied  specifieke eigenschappen duidelijk voor ogen. We denken hierbij aan de aanleg van een  ecologische infrastructuur langs randen van percelen,  fieldlabs met biobased gewassen,  maar ook het aanleggen van hydrologische maatregelen. Uiteraard evalueren en monitoren we hierbij genomen beslissingen en gevolgen (denk aan kpi’s). Hierbij houden we nauw contact met onze direct belanghebbenden.

Denk mee!
Wij zijn hiervoor nog steeds op zoek naar (jonge) akkerbouwers die mee willen denken in bovengenoemde processen. Daarnaast proberen wij zoveel mogelijk stakeholders bij alle processen te betrekken. Mocht je belangstelling hebben om een bijdrage te leveren, neem dan contact op met Johan Booij of Brenda Timmerman- Pals (contactgegevens hieronder).

Vervolg

We proberen zoveel mogelijk kennis vanuit het netwerk in het gebied op  te halen en te delen met alle belanghebbenden. Hiermee proberen we de boeren in de Veenkoloniën te informeren en ondersteunen bij het maken van de keuzes voor een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering!

Aanmelden voor dit project

Dit project wordt gesteund door ELFPO: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_nl

” In plaats van een deelonderwerp komen in dit project elementen uit alle innovatie thema’s samen in een ontwerp voor een toekomstbestendig akkerbouwbedrijf voor de Veenkoloniën. Het vanuit uitdagingen naar oplossingen denken vanuit een beeld perspectief maakt dit project zo leuk.”

Johan Booij, WUR Open Teelten

Media

PROJECTINFORMATIE

STARTDATUM
04-04-2023

EINDDATUM
31-03-2025

STATUS
Lopend

PARTNERS
– ANOG
– WUR
– Innovatie Veenkoloniën

PROJECTLEIDERS

Johan Booij

johan.booij@wur.nl

 

 

 

Brenda Timmerman-Pals

brenda.timmerman-pals@wur.nl

De partners van dit project:

Aanmeld­formulier project titel

  Organisatie


  Aanhef*

  Voornaam*

  Tussenvoegsels

  Achternaam*


  E-mailadres*

  Telefoonnummer*

  Opmerkingen

  Deel dit project

  Gerelateerde projecten

  Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

  Neem contact met ons op!

  Innoveren doen we samen!

  Vragen en contact

  Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

  06 – 51 67 81 51

  06 – 55 39 87 71

  info@innovatieveenkolonien.nl

  Op de hoogte blijven

  Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!