Nieuws overzicht

Innovatie Veenkoloniën heeft bureau Schuttelaar & Partners in de arm genomen om samen een gebiedsplan voor de Veenkoloniën te maken. Een plan met concrete maatregelen die in de Veenkoloniën kunnen worden opgepakt.

 

Inzicht in de opgave

Zowel de provincie Drenthe (DPLG) als de provincie Groningen (TLG) zijn druk bezig om de opgave vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied te vertalen naar opgaven binnen hun provinciegrenzen. Daarnaast ligt er ook een landelijk opgave vanuit het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn. Om de opgaven voor de Veenkoloniën zo concreet mogelijk te krijgen worden een groot aantal partijen vanonder RIVM, LNV, provincies en waterschappen bevraagd. Daarnaast is er een kennissessie georganiseerd, die door veel spelers in de Veenkoloniën is bezocht.

Toetsen maatregelen

Het vertalen van de opgave in concrete maatregelen is een uitdaging. Zeker als je wilt dat deze maatregelen  goed aansluiten bij de landbouwpraktijk. Daarom gaan we de komende tijd met verschillende groepen, inhoudelijke experts en praktiserende agrariërs, om tafel om de maatregelen te toetsen op hun effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid.

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden is een slogan uit een andere regio, maar met ons gebiedsplan hopen we dit wel te kunnen waarmaken. Bent u nieuwsgierig of het lukt? Eind maart wordt het plan gepresenteerd.  Een plan waarmee wij als deelnemende partijen binnen Innovatie Veenkoloniën stappen willen zetten naar een toekomstbestendig bouwplan met een duurzaam verdienvermogen

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!