Nieuws overzicht

Het nieuwe GLB houdt ook de boeren in de Veenkolonien flink bezig. Het intekenen van sloten, bufferstroken, de keuze van gewassen, wel of niet mestruimte, allemaal punten die in de gecombineerde opgave moeten worden aangegeven. Om in deze wirrwar van keuzes wat duidelijkheid te verschaffen wordt binnen Innovatie Veenkolonien hard gewerkt aan een stappenplan om agrariërs te helpen bij het invullen.

Erfbetreders op de hoogte

Afgelopen maandag is het concept van het stappenplan gedeeld met een volle zaal van erfbetreders. Niet om precies uit te leggen hoe de regels in elkaar zitten maar om als erfbetreder een gesprekspartner te kunnen zijn en agrariërs te kunnen attenderen op het gebruik van het stappenplan dat volgende week op de website van Innovatie Veenkolonien wordt gepubliceerd.

Het totale bouwplan

Er is nog veel onduidelijk en het is belangrijk dat agrariërs verder kijken dan dit ene jaar. Zeker met de verplichting van 1 op 4 rustgewas is het een hele puzzel om het bouwplan de komende vier jaar in goed beeld te hebben. Kortom bij de keuzes in het nieuwe GLB gaat het niet om de gewassen afzonderlijk maar om het totale bouwplan. Mooi om tijdens de bijeenkomst met de verschillende betrokken partners dit te delen.

Race tegen de klok

Het is en blijft een race tegen de klok om alles op tijd klaar te hebben en agrariërs zo goed mogelijk te helpen. Tips en trick gegeven kunnen worden gegeven, door de erfbetreders kan worden meegedacht, zo vormen zij het loket naar de agrariërs in de Veenkolonien. Natuurlijk blijft de agrariër natuurlijk zelf verantwoordelijk blijft voor wat er uiteindelijk wordt ingediend bij RVO, maar wij denken dat alle hulp daarbij welkom is.

Wisselwerking

Vanuit de zaal kwam veel respons over het nieuwe GLB. Zaken waar ze in het veld al tegenaan gelopen waren. Goed om dat met elkaar te delen en natuurlijk ook dit regelmatig in het contact met LNV en RVO aan te geven. Zo hopen we dat er een goede wisselwerking ontstaat tussen theorie en praktijk. En daar gaan we mee door, ook na 15 mei wanneer iedereen zijn gecombineerde opgave heeft gedaan en we gaan zien hoe het uitpakt in het veld.

 

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!