Project overzicht

Een gebiedsplan voor de Veenkoloniën

De samenwerkingspartners binnen Innovatie Veenkolonien hebben de handschoen opgepakt om met elkaar een gebiedsplan op te stellen. Vanuit het subsidieproject “Meer waarde in de Veenkolonien door Innovatieve samenwerking” is eind 2022 het projectteam voor het opstellen van een gebiedsplan voor de eerste keer bij elkaar gekomen.

 

Passend binnen het Veenkoloniale bouwplan

Het idee achter het plan is dat we met het gebied graag komen tot maatregelen die echt helpen om water, bodem, landschap, klimaat en biodiversiteit te verbeteren in plaats te voldoen aan allerlei generieke landelijke maatregelen waarbij het de vraag is of deze passen binnen de Veenkoloniale bedrijfsvoering.

Samen kom je verder

Het is mooi dat ook het waterschap Hunze en Aa’s en de DAW-coördinator bij het overleg aansluiten, die al veel gebiedsgegevens in beeld hebben. Door eerst met elkaar goed te kijken hoe het gebied ervoor staat wat betreft de waterkwaliteit en -kwantiteit, de bodem en het bouwplan (joint fact finding) kunnen we beter bepalen welke maatregelen echt helpen in de Veenkoloniën. Of kort gezegd als een boer weet wat de kwaliteit is van de sloot naast zijn perceel kan hij beter bepalen welke maatregelen hij kan nemen om het te verbeteren. Maar ook als de kwaliteit al op orde is waardoor er geen extra maatregelen nodig zijn is, daarbij een belangrijk gegeven.

Geen hap-snap-plan

Daarnaast willen we binnen het project alle onderzoeken en blinde vlekken in beeld brengen om daarmee een langjarig plan op te stellen. Dus niet losse projecten die afhankelijk zijn van 2 jarige subsidies en dan weer in de bureaula belanden. Maar met elkaar komen tot gedegen plan waar we stappen vooruit zetten en een bijdrage leveren aan het verdienvermogen van het Veenkoloniale bouwplan van de toekomst. De eerste stap is gezet en we houden u graag de komende tijd op de hoogte van de vervolgstappen. Wilt u meer weten over het project schroom niet om contact op te nemen met het projectbureau.

Media

PROJECTINFORMATIE

Startdatum:
01-10-2022

Einddatum:
01-03-2025

Satus:
Lopend

PARTNERS
Agrifirm
ANOG
Avebe
AND
HLB
Cosun
WUR
LTO Noord

In samenwerking met:

Deel dit project

Gerelateerde projecten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!