Nieuws overzicht

Even voorstellen

‘Mijn naam is Peter Gelling, woonachtig in Stadskanaal. Getrouwd met een lieve vrouw en we hebben samen twee volwassen kinderen, een zoon en een dochter. Af en toe komen zij in het weekeinde nog eens aanwaaien. Ik heb een achtergrond in Retail en (personeels)management en ben vanuit politieke interesse raadslid geweest in de gemeente Stadskanaal, en heb tussen 2014 en 2018 invulling mogen geven aan het ambt van wethouder. Omwille van diverse redenen heb ik de keuze gemaakt het bij die ene termijn te laten. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan als adviseur bij Treant, een grote zorgorganisatie met drie ziekenhuizen en 17 woonzorgcentra. Een grote organisatie met 6500 medewerkers, maar wel erg intern gericht en ik heb gemerkt dat ik me daar niet prettig bij voel.’

Interessante vacature

Er kwam een interessant vacature voorbij van de Agenda voor de Veenkoloniën. Deze partij kende Peter nog uit zijn tijd als bestuurder en hij heeft met veel enthousiasme gereageerd. Dat enthousiasme bleek wederzijds en zodoende is hij al sinds maart 2021 als programmamanager werkzaam.

Samenwerkingsverband

De Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, 10 gemeenten en 2 waterschappen. Zeker met de opgaven voor het landelijk gebied is deze samenwerking waardevol. De Agenda bestaat al weer meer dan twintig jaar en was oorspronkelijk bedoeld om de sociaaleconomische structuur in het gebied te versterken. Men richtte zich destijds ook op een veelvoud aan onderwerpen. Gaandeweg de jaren is er meer focus aangebracht. Gelet op het grote areaal aan landbouwgronden in het gebied lag het voor de hand om daar op in te zetten en tegenwoordig leggen we de aandacht op landbouw, natuur en omgeving.

De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Vanuit die insteek is er de opdracht van de bestuurlijke partijen neergelegd om uitvoering te geven aan de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Als zodanig is Peter gebiedscoördinator voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt.

Peter: ‘De samenwerking met Innovatie Veenkoloniën, die altijd een vanzelfsprekende was, is opnieuw geïntensiveerd. Gezamenlijk zijn we in staat -althans, dat is met nadruk het streven!- om ons sterk te maken voor de landbouw, enerzijds als spil in het web van de diverse overheidspartijen, anderzijds als ketenpartner voor de diverse partijen in het werkveld van de landbouw. Enerzijds gericht op onder meer natuurinclusieve landbouw, anderzijds juist meer gefocust op ontwikkeling en innovatie.’

Samen een rol spelen in de uitvoering van het NPLG

De Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw stopt na 2024. Veel onderwerpen op het gebied van landbouw, natuur, water, bodem , biodiversiteit, stikstof, en nog meer, komen voorbij. Dat maakt het volgens ons logisch dat we ook in de periode daarna daar bij betrokken blijven. Zodoende maken we ons samen met Innovatie Veenkoloniën er hard voor dat we in gezamenlijkheid een rol kunnen spelen in de uitvoering van het NPLG.

Ik gezamenlijkheid opkomen voor de landbouw in het gebied

‘Wat ons betreft slagen we erin om op een vanzelfsprekende manier de verbinding te maken tussen diverse overheidslagen en belangrijke partijen in het landbouwwerkveld. De omgeving is al gecreëerd om de partijen op een eenvoudige wijze bij elkaar aan tafel te krijgen. Daar zou voor de Veenkoloniën logischerwijs gebruik van gemaakt moeten worden bij de uitvoering van het NPLG, wat voor de Veenkoloniën impact heeft. We willen opkomen voor de landbouw in het gebied, rekening houdend met vele factoren en belangen. Want dat het gebied dat verdient, daar zijn we van overtuigd en daar blijven we voor gaan.’

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!