Nieuws overzicht

ANOG is de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen. Het is een vereniging van ruim 350 boeren die zich samen hard maken voor het versterken en vergroten van de biodiversiteit. Want een betere biodiversiteit, dat boert beter.
Verbinden en ontwikkelen
Onze oorsprong vinden we in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). ANOG sluit met boeren contracten af voor het uitvoeren van maatregelen ten gunste van akkervogels en waterkwaliteit.
Maar ook buiten dit ANLB blijven we verbinden en ontwikkelen in de vorm van projecten. Deze projecten zijn zeer divers: van kennis delen via studiegroepen, praktijkgericht onderzoek tot projecten gericht op het verbeteren van beleid. We zijn zowel regionaal als op landelijk niveau actief.

Samenwerken

ANOG is aangesloten bij Innovatie Veenkolonien omdat wij het belangrijk vinden dat er goede afstemming plaatsvindt tussen verschillende partijen en initiatieven. Daarnaast zijn de Veenkolonien een heel belangrijk gebied voor vele soorten akkervogels, er ligt veel agrarisch natuurbeheer. De brede wijken in combinatie met akkerranden en wintervoedselveldjes zijn van grote meerwaarde voor de biodiversiteit. Dit belang brengen wij dan ook in bij deze samenwerking.

Duurzaam

Voor de toekomst van de Veenkolonien zetten wij ons in voor een duurzame bedrijfsvoering en duurzaam inkomen waar ruimte is voor biodiversiteit. Hierbij denken wij aan een verder ontwikkelde groenblauwe dooradering van randen en wijken en ruimte in het bouwplan voor akkervogels. Bijvoorbeeld door middel van agrarisch natuurbeheer met inzet op extensieve graan- of eiwitteelt.

– Projectgroepen: Marjon Schultinga, projectleider
– Programmateam: Marijke van der Laan, manager
– Regiegroep namens ANOG: Jan Reinier de Jong, bestuurder bij Agrarische Natuur Drenthe

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!