Nieuws overzicht

De gebiedsgerichte aanpak moet over meer gaan dan alleen stikstof!

In het begin van de zomer bracht de startnotitie NLPG (het Nationaal Programma Landelijk Gebied) veel commotie in onze regio. Met name het beruchte kaartje met de reductiedoelstellingen bracht veel onrust met zich mee. Voor de Veenkoloniën werd een percentage van 47% benoemd. Voor je gevoel een vreemd percentage. Zeker als je je bedenkt dat er in de afgelopen jaren juist veel veehouderijbedrijven zijn ingeplaatst in een overwegend akkerbouwgebied.

Nu zijn de provincies aan zet

Het is nu de beurt aan de provincies om de plannen verder uit te werken tot een gebiedsgerichte aanpak. Zoals gedeputeerde Henk Jumelet, op 7 september in de Statencommissie Omgevingsbeleid, terecht aangaf, moeten ze aan de slag met een aanpak die verder gaat dan stikstof alleen (zie: Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) 07 september 2022 09:30:00, Drents parlement).
Ook water en klimaat moeten onderdeel zijn
Ook opgaven voor water en klimaat moeten onderdeel zijn van de aanpak. Daarbij gaat het niet alleen over de bescherming van natuurgebieden, maar ook over de gehele inrichting van het landelijk gebied én het toekomst perspectief voor de landbouw.

Onze deuren staan open

Vanuit Innovatie Veenkoloniën volgen we, samen met Agenda voor de Veenkoloniën, de provinciale ontwikkelingen nauwlettend en willen we graag onze kennis en ervaring inbrengen om te komen tot een goed toekomstperspectief. Komend najaar willen beide provincies de boer op om de verschillende gebiedspartijen te consulteren. De deuren bij Innovatie Veenkolonien staan wagenwijd open. En terwijl de boeren hard aan het werk zijn om de oogst van 2022 binnen te halen zal vanuit de partijen binnen Innovatie Veenkoloniën de gebiedsaanpak nauwlettend worden gevolgd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Drentse en Groningse aanpak? Kijk eens op de site van de provincies:
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/aanpak-stikstof/gebiedsgerichte/

https://geoportaal.provinciegroningen.nl/portal/home/group.html?id=b54a1a3ac882485d9b9fcc86b4743a4d&view=grid&showFilters=false&sortField=numviews&sortOrder=asc#content

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!