Nieuws overzicht

Vervolgbezoek Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De oogst is in volle gang. Elke Veenkoloniale boer is bezig om het teeltseizoen 2022 tot een goed einde te brengen. Hopelijk dat het weer ons een beetje goed gezind is en de opbrengsten, ondanks de droge zomer, nog meevallen.

Wat staat ons volgend teelseizoen weer te wachten?

Al rijdend op de trekker gaan de gedachten ook weer uit naar volgend teelseizoen. Waar zijn verbeteringen mogelijk, hoe kom ik uit met mijn bouwplan en wat brengt nieuwe regelgeving met zich mee. Voor 2023 wordt het een grote uitdaging om de ingewikkelde puzzel weer rond te krijgen. Zeker omdat het nieuwe GLB en 7e Actieprogramma Nitraat op 1 januari 2023 ingaan.

De kansen en mogelijkheden voor de Veenkoloniën

Voor de zomer zijn we vereerd met een bezoek van LNV. Zij wilden graag zien hoe de plannen van het nieuwe GLB uitpakken in de Veenkoloniën. Daarna is het GLB op verschillende punten gewijzigd. Nu wil natuurlijk niet zeggen dat alleen het bezoek van LNV aan de Veenkoloniën dit heeft veroorzaakt, maar het heeft er hopelijk wel aan bijgedragen. Helaas weten we nog steeds niet hoe het er precies uit komt te zien, welke keuzes je als boer moet maken voor je bouwplan 2023. We zijn dan ook blij dat er een vervolgbezoek gepland staat voor 11 oktober. Ook dan zullen we zo goed mogelijk aangeven waar de knelpunten liggen voor het Veenkoloniale bouwplan. Samen met de betrokken ketenpartijen binnen Innovatie Veenkolonien, van de Coöperaties Avebe, Cosun en Agrifirm tot de Agrarische Natuurverenigingen AND en ANOG, willen we LNV aangeven waar de kansen en mogelijkheden liggen om het Veenkoloniale bouwplan een duurzaam toekomstperspectief te geven.

Houd de verschillende websites in de gaten

Houdt de sites van de verschillende partners in de gaten en meld je aan voor de voorlichtingsbijeenkomsten die in het najaar worden gegeven. Natuurlijk zullen we vanuit Innovatie Veenkoloniën de agrariërs in deze regio zo goed mogelijk op de hoogte houden.

www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb#laatste-nieuws
www.toekomstglb.nl/actueel/nieuws

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!