Nieuws overzicht

Het voorjaar is in aantocht, toch is het op het land nog flink nat. Hierdoor is er in het veld nog niet veel te doen voor de agrariërs uit de Veenkoloniën. Een twintigtal agrariërs met een overwegend Veenkoloniaal bouwplan,  had daarom tijd om ons te helpen bij het aanscherpen van het gebiedsplan.

De cijfers op een rij

Op basis van een groot aantal interviews heeft Schuttelaar & Partners de cijfers op een rij gezet. Welke opgaven en uitdagingen liggen er nog in de Veenkoloniën? En hoe kunnen we deze oppakken? Alles is straks terug te lezen in het gebiedsplan.

Levendige discussie

Naar aanleiding van de gepresenteerde cijfers ontstond er een levendige discussie en kwamen er vanuit de agrariërs kritische opmerkingen om het gebiedsplan beter en specifieker te maken. Rode draad in de discussie zijn de volgende punten, perspectief, haalbaarheid en invloedssfeer.

Vervolgtraject

Naast de input van de agrariërs in de klankbordgroep wordt er ook nog een expertsessie en stakeholderssessie gehouden de komende periode. Daarmee hopen we het beeld compleet te hebben en eind maart het gebiedsplan te kunnen presenteren aan de regiegroep, waarin alle deelnemende partijen van Innovatie Veenkoloniën zitting hebben.

Nieuwsgierig geworden?

Voor iedereen die nieuwsgierig is geworden naar het gebiedsplan organiseren we samen met de Rabobank en de Balie een mooie bijeenkomst op 26 maart in het Boschhuis in Ter Apel. Deze avond kan alvast in de agenda genoteerd worden. Op onze webiste en social media volgt later meer informatie.

Innovatiedagen 2024

Zoals elk jaar organiseren we weer de Innovatiedagen, dit jaar op 3 en 4 juli. We willen de Innovatiedagen aftrappen met een symposium rondom het gebiedsplan. Een plan waarmee we onze doelstelling “een toekomstbestendig bouwplan met een duurzaam verdienvermogen” een goede impuls kunnen geven!

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!