Nieuws overzicht

De provincies komen op stoom met het NPLG

Zowel de provincie Drenthe als de provincie Groningen, zijn hard aan het werk om de contouren voor het provinciale programma landelijk gebied (PPLG) op te stellen. Een flinke uitdaging om voor 1 juli een programma bij het ministerie van LNV in te leveren.

Stikstof, klimaat en water

Het lijkt dat het alleen om stikstof en de veehouderij gaat, maar niks is minder waar. Naast de stikstofopgaven, zijn er ook opgaven voor klimaat en water. Onderwerpen die heel belangrijk zijn voor de Veenkoloniale landbouw. Daarom proberen we in verschillende bijeenkomsten aan te geven welke impact de opgaven hebben voor het Veenkoloniale gebied. En hoe de landbouw niet het probleem, maar vooral ook de oplossing kan bieden.

Een maatpak voor de Veenkoloniën

Het is dan ook niet voor niets dat we als keten- en gebiedspartners binnen Innovatie Veenkoloniën in de startblokken staan om invulling te geven aan een Veenkoloniaal gebiedsplan. Hier gaan we uit van de huidige status van het gebied met gebiedsgerichte oplossingen. En niet van de generieke en landelijke maatregelen, die vanuit de Europese en landelijke overheid worden bedacht. Van one-size-fitts-all, naar een maatpak voor de Veenkoloniën.

Samenwerking met Agenda voor de Veenkoloniën

Hierbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met Agenda voor de Veenkoloniën, een samenwerking tussen de gemeenten, provincies en waterschappen.

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten