Project overzicht

Regeneratief

Een groep van zeven akkerbouwers uit de Veenkoloniën kwam al enkele jaren bijeen aan de keukentafel en in het veld om met elkaar mogelijkheden te verkennen voor een nieuw en regeneratief teeltconcept. Met het woord regeneratief bedoelen ze dat er verder moet worden gedacht dan ‘duurzaam’! Het gaat om een combinatie van duurzaam (d.w.z. meewerkend met de natuur (‘groen’), circulair en biodiversiteit-verhogend) produceren en daarbij het productiesysteem, de bodem, herstellen.

Stichting

Om dergelijk onderzoek te stimuleren en fondsen te werven hebben de zeven akkerbouwers de Stichting Regeneratieve Landbouw Veenkoloniën opgericht.
Aanleiding voor de verkenning en dit project zijn signalen uit de (hun eigen) praktijk die erop wijzen dat in het huidige gangbare teeltsysteem de mogelijkheden om het teeltproces verder te kunnen verbeteren uitgeput raken en men in de praktijk tegen allerlei grenzen aanloopt. Daarbij neemt ook het middelenassortiment af, wat de noodzaak groter maakt voor weerbare gewassen en dus een weerbare, goed functionerende bodem.

Projectdoelen

De projectleden willen gedurende minstens 8-10 jaar de effecten van een andere, gebied specifieke en samenhangende set van bodem- en gewasbeheermaatregelen onderzoeken en demonstreren op hun eigen bedrijven.

Projectdoelen voor 2021-2022 zijn:

 1. Praktijkproeven uitvoeren (On Farm Experiments) binnen het kennisgebied van Regeneratieve Landbouw en de resultaten delen binnen en buiten de telersgroep, onder andere middels veldbezoeken op locatie en workshops;
 2. Opleveren van een eerste lijst met samenhangende teeltmaatregelen, die kan uitgroeien naar een gebiedspecifiek productiesysteem;
 3. Verder uitwerken van de roadmap en fasering voor de periode 2023-2030 op basis van voortschrijdend inzicht, draagvlakverbreding en samenwerking.

Akkerbouwers die ook (groepsgewijs/projectgewijs) de zoektocht naar “Regeneratief” willen aangaan kunnen contact opnemen met Wouter Zunneberg (06 5122 5172),  de projectleider voor afstemming en mogelijke samenwerking.

Dit project wordt gesteund door ELFPO: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_nl

Het eindrapport van het project RLV in de jaren 2021 en 2022 is hier te downloaden.
Het Louis Bolk rapport ‘Bodemdekking’ over groenbemestersonderzoek in 2021 is hier te downloaden.
Het Louis Bolk rapport ‘Late inzaai van groenbemesters en inzet van vanggewassen na veldboon’ over onderzoek in 2022 is hier te downloaden.
Een nog verder uit te breiden Wiki Regeneratieve Landbouw (naslag informatie) kan bezocht worden door te klikken op deze link.

9.3.2 RLV Eindrapportage LBI DEF

Projectleider Wouter Zunneberg:

Deze 7 akkerbouwers brengen veel positieve energie bij elkaar in deze zoektocht! Niet alleen motivatie, kennis en ervaring spelen een rol, maar ook overtuiging, relativering en doorzettingsvermogen.  Hoewel de persoonlijke interesses qua proeven verschillen, is de stip op de horizon voor iedereen hetzelfde. Iedereen werkt aan een stukje van de puzzel en die willen we uiteindelijk wel kunnen oplossen. Daarom kijken we positief-kritisch naar elkaars resultaten en ontwikkeling; er is een grote bereidheid om van elkaar te leren. Het gemeenschappelijke doel/belang weegt het zwaarst en een goed functionerende bodem is daarbij de sleutel. Landbouw is niet een probleem, maar de oplossing!”

Media

PROJECTINFORMATIE

STARTDATUM
01-01-2022

EINDDATUM
31-12-2022

STATUS
Lopend

PARTNERS
– ANOG
– SNN
– RVO
– Innovatie Veenkoloniën
– Diverse leveranciers van kennis, diensten en producten

PROJECTLEIDER

De partners van dit project:

Aanmeld­formulier project titel

  Organisatie


  Aanhef*

  Voornaam*

  Tussenvoegsels

  Achternaam*


  E-mailadres*

  Telefoonnummer*

  Opmerkingen

  Deel dit project

  Gerelateerde projecten

  Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

  Neem contact met ons op!

  Innoveren doen we samen!

  Vragen en contact

  Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

  06 – 51 67 81 51

  06 – 55 39 87 71

  info@innovatieveenkolonien.nl

  Op de hoogte blijven

  Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!