Nieuws overzicht

Samenwerking voor Innovaties in de Veenkolonien

Het landelijk gebied is in rep en roer en ook binnen de Veenkolonien staan er veel ontwikkelingen op stapel. Naast stikstof is er het nieuwe GLB en het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn die een flinke impact zal hebben op de landbouw in de Veenkolonien. Daarom is, door de partijen binnen Innovatie Veenkolonien, samen een subsidieaanvraag ingediend binnen de subsidieregeling “Samenwerken voor Innovaties in de Veenkolonien”.

Uitdagingen samen oppakken

Onder de naam “Meer waarde door innovatieve samenwerking” geven de betrokken partijen blijk van de urgentie om de uitdagingen in de Veenkolonien samen op te pakken. Geen stappen per gewas of per opgave maar kijken naar het totale bouwplan en opgaven in het gebied. Naast het oprichten van een Stichting Innovatie Veenkolonien en een samenwerking om de agrariërs in het gebied te adviseren over het nieuwe GLB, zijn er ook twee projecten in de aanvraag opgenomen die concreet met het Veenkoloniale bouwplan van de toekomst aan de slag gaan.

Beoordeling

De uitdaging om dit samen op te pakken ligt nu bij SNN om op waarde te worden beoordeeld. De eerste berichten over de beoordeling lijken positief en dat maakt dan ook dat binnen Innovatie Veenkolonien de voorbereidingen om het verder gestalte te geven volop aan de gang zijn. Zo hopen we eind van de zomer de Stichting Innovatie Veenkolonien te kunnen presenteren.

Gelet op alle ontwikkelingen binnen de landbouw kan het weleens een hete zomer worden. Maar dat laat onverlet dat binnen Innovatie Veenkolonien de schouders er onder wordt gezet en we samen met agrariërs in het gebied in het najaar hopelijk kunnen concluderen dat de soep minder heet wordt gegeten dan het nu wordt opgediend.

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!