Nieuws overzicht

TIP Project update

Samen vooruitboeren
Met een groep akkerbouwers, studenten en bedrijfsleven hebben we afgelopen seizoen geleerd van een aantal precisielandbouw toepassingen. Vragen die speelden gingen bijv. over de techniek (koppeling computer en machine), de interpretatie en omzetting van gegevens naar taakkaarten, maar ook de effecten van variabel poten of bemesten op de opbrengst.

Perceelsvariatie
Het begon met de perceelsvariatie in beeld brengen met behulp van satellietbeelden, een bodemscan en aanvullende bodembemonsteringen. Dit gaf inzicht in de plaatsspecifieke verschillen in o.a. textuur, organische stof, pH en verwachte mineralisatiecapaciteit. Studenten hebben op een aantal percelen met veel variatie tevens het bodemprofiel bekeken. De informatie hebben we vervolgens met aantal rekenregels en algemene boeren wijsheid vertaald naar taakkaarten voor variabele pootafstand en variabele bemesting in aardappelen en variabel bodemherbicide in uien.

Proefrooiingen
Gedurende het seizoen hebben we op een aantal percelen met drones gekeken naar groeiverschillen en hebben studenten meegeholpen om in de percelen tellingen en proefrooiingen te doen. Ook hebben de studenten zelf een organische stofbepaling gedaan aan meegenomen grondmonsters.

Interesse in dit project?
In januari organiseren we met betrokkenen een studiebijeenkomst om het seizoen en de toegepaste taakkaarten te evalueren. De kennis en ervaringen worden tevens gebundeld in lesmateriaal beschikbaar voor de regio.

Daarnaast breiden we de studiegroep uit, want het project loopt ook in 2022 door. Heeft u hulp nodig bij interpreteren van gegevens en vertalen naar plaats specifieke adviezen en toepassingen? Meldt u gerust aan voor deelname aan dit project.

Op basis van satellietbeelden is het perceel in zones ingedeeld en bemonsterd. De analyse resultaten zijn vertaald naar bijvoorbeeld een organische stof kaart.

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!