Project overzicht

Onkruid en aardappelopslag

Het Veenkoloniale bouwplan kent een grote en nog steeds toenemende afhankelijkheid van herbiciden als gevolg van de bestaande aardappelopslag. Deze opslag zorgt niet alleen voor opbrengstverlies in volggewassen door competitie om nutriënten en licht, maar is ook een waardplant voor ziekten en plagen met een economisch grote impact.
Het heersende bouwplan wordt steeds meer vernauwd naar de continu teelt van aardappelen. In het Veenkoloniën gebied is er verder sprake van een hoge onkruiddruk, waarbij ongewenste soorten eveneens als waardplanten kunnen optreden.

Aanpak

De resultaten worden behaald via:

 • Een proeftuin van innovatieve technologieën en maatregelen om onkruiden en aardappelopslag te beheersen
 • Een praktijkproject om deze innovaties ter beheersing van onkruid en aardappelopslag te toetsen en te gebruiken als voorbeeld

Doelstelling

Het project ‘Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag’ behelst het verkennen en demonstreren van mogelijkheden en maatregelen om onkruiden en aardappelopslag te beheersen in de Veenkoloniale akkerbouw, door optimaal gebruik te maken van agronomische en ecologische principes en nieuwe technologische mogelijkheden die het gebruik van chemische middelen minimaliseren. Een goede beheersing van aardappelopslag zorgt voor een vermindering van geassocieerde ziekten en plagen en een verdere verduurzaming van de Veenkoloniale akkerbouw.

Verwacht resultaat

Vermindering van de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van de Veenkoloniën en verhoging van de diversiteit door teelt van andere rassen en gewassen.

Aanmelden voor dit project

PROJECTINFORMATIE

STARTDATUM
01-02-2018

EINDDATUM
30-06-2022

STATUS
Lopend

PARTNERS
– WUR
– HLB
– Agrarische Natuur Drenthe
– Innovatie Veenkoloniën
– Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

MEER INFORMATIE:

https://agrarischenatuurdrenthe.nl/toekomstbestendige-beheersing-onkruid-en-aardappelopslag

PROJECTLEIDER

De partners van dit project:

Aanmeld­formulier project titel

  Organisatie


  Aanhef*

  Voornaam*

  Tussenvoegsels

  Achternaam*


  E-mailadres*

  Telefoonnummer*

  Opmerkingen

  Deel dit project

  Gerelateerde projecten

  Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

  Neem contact met ons op!

  Innoveren doen we samen!

  Vragen en contact

  Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

  06 – 51 67 81 51

  06 – 55 39 87 71

  info@innovatieveenkolonien.nl

  Op de hoogte blijven

  Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!