Nieuws overzicht

Binnen het project Toekomst bestendig bouwplan voor de Veenkoloniën wordt onderzocht op welke wijze we de uitspoeling van nitraat in de zetmeelaardappelteelt naar het grond- en oppervlaktewater kunnen terugdringen en wat de gevolgen van diverse bouwplannen op de bodemgezondheid is.

Voor het onderdeel van de nitraatuitspoeling, heeft Avebe een proef opgezet. Het doel van het onderzoek is:

  • Bepalen van de optimale N-gift voor nieuwe zetmeelaardappelrassen. Hoever kunnen we terug met de N-gift zonder dat dit ten koste gaat van de zetmeelopbrengst.
  • Rasverschillen aan te tonen in de hoogte van de hoeveelheid stikstof dat na de oogst in de bodem achterblijft.
  • Bepalen in hoeverre de hoogte van de N-gift effect heeft op de hoogte van de hoeveelheid stikstof dat na de oogst achterblijft in de bodem.

N-mineraal onderzoek

Dit jaar is gestart met de volgende rassen: Aletta, Avamond, Aveline, Ebexa, Antora, Aventor en Hermans. Voorafgaand aan de teelt is een N-mineraal onderzoek uitgevoerd om de voorraad stikstof in de bodem in kaart te brengen. Vervolgens wordt tijdens het groeiseizoen het aardappelgewas beoordeeld op stand en kleur. Uiteindelijk wordt de opbrengst bepaald, uitgedrukt als ton zetmeel per hectare, en de hoeveelheid stikstof welke achterblijft in de bodem gemeten

Foto: N-bemestingsonderzoek 5 september 2023

Rasverschillen

Op basis van de eerste resultaten van het vorige jaar kan geconcludeerd worden dat er rasverschillen zijn voor wat betreft de optimale N-gift en hoeveelheid stikstof dat na de oogst achter blijft in de bodem.

Bij het onderzoek naar de gevolgen van de diverse bouwplannen heeft HLB een proef opgezet. Hierbij wordt naast bodemgezondheid, ook het effect op andere aspecten zoals ziektes, plagen en rendabiliteit voor de boe onderzocht. In het project worden over meerdere jaren vier verschillende bouwplannen met elkaar vergeleken, namelijk het standaard 1:2 Veenkoloniale bouwplan en de 1:3, 1:4 en 2:5 zetmeelaardappelteelt. Deze proef is aangelegd op een perceel in Erica. Er wordt gebruik gemaakt van twee aardappelrassen: Seresta en Aletta. Seresta was het eerste hoog resistente ras tegen aardappelmoeheid G. pallida (Gpa3) en hiervan is bekend dat deze resistentie steeds meer wordt doorbroken.

Meerdere combinaties

Daarnaast heeft Seresta een lage tolerantie (5), zodat het al bij lage aantallen schade van aardappelmoeheid laat zien. Aletta is een heel nieuw ras, die naast een hogere resistentie tegen G. pallida ook resistent is tegen het wortelknobbelaaltje M. chitwoodi. De tolerantie voor schade door aardappelmoeheid is met een 8 ook een stuk hoger. Binnen de aardappelvelden van elk bouwplan worden 3 combinaties met deze twee verschillende rassen aangelegd, om te kijken wat de effecten zijn van het telen van zetmeelaardappelen met verschillende resistenties en tolerantie levels. Er wordt hierbij het volgende aangelegd:

  • Een object waarbij er afwisselend een hoger en een lager resistent ras wordt geteeld
  • Een object waarbij er alleen maar met hoger resistente rassen wordt geteeld
  • Een object waarbij er alleen maar met lager resistente rassen wordt geteeld

Doordat deze objecten in elk bouwplan zijn geïmplementeerd, kan worden onderzocht wat het effect is van het resistentie en tolerantieniveau van de aardappelen in combinatie met een krappere of ruimere gewasrotatie op de opbrengst en de hoogte en virulentie van de aardappelmoeheid populatie in het veld.

Nog geen conclusies 

Dit jaar is de proef aangelegd, onderstaande foto werd gemaakt op 15 juli. Er kunnen in het eerste jaar nog geen conclusies getrokken worden, omdat elk bouwplan nu dezelfde voorvrucht heeft. Vanaf het tweede jaar kunnen eventuele verschillen zichtbaar worden.

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!