Nieuws overzicht

Afgelopen woensdag was op de proefboerderij de zaal goed gevuld. Alle partners van Innovatie Veenkoloniën waren aanwezig. Maar ook afvaardiging van de jonge boeren (AJK’s), natuurorganisaties en de gebiedsregisseur en verkenner van de provincie Groningen.

De Veenkoloniën op de kaart

Binnen het project Een waardevol Veenkoloniaal landschap zijn we bezig met het opstellen van een gebiedsplan. In dit plan willen we komen tot concrete plannen en maatregelen, om vervolgens te komen tot een toekomstbestendig bouwplan voor de Veenkoloniën met een duurzaam verdien vermogen. Een hoge ambitie die door allerlei factoren wordt beïnvloed.

Werk met werk maken 

Tijdens de bijeenkomst presenteerde de provincie Groningen hun gebiedsgerichte aanpak. Al gauw trokken we de conclusie dat beide trajecten elkaar kunnen versterken, door werk met werk te maken. Immers het gaat om hetzelfde gebied, met dezelfde opgave en dezelfde doelgroepen. Daarbij speelt de agrarische sector een heel belangrijke rol.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Tijdens de bijeenkomst was er een levendige discussie en werden veel ideeën ingebracht. Hoe zorgen we dat we van maatregelen naar doelen komen en hoe zorgen we ervoor dat we de agrariërs in het gebied voldoende ondernemersruimte geven om deze doelen te bereiken. De eerste afspraken zijn gemaakt om daar verder uitvoering aan te geven. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

In samenwerking met:

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!