Nieuws overzicht

Mechanische onkruidbestrijding: maak een plan!

De akkerbouwers in de Veenkoloniën kennen uitdagingen als het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het instellen van de bufferstroken. Dit heeft gevolgen voor de productie en productieruimte. Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van biologische akkerbouwers, merkt dat er steeds meer belangstelling is vanuit de gangbare akkerbouw voor mechanische onkruidbestrijding.

Informatieavond

Om die laatste categorie akkerbouwers bij te praten over de laatste ontwikkelingen is donderdag 23 maart een informatieavond georganiseerd bij de proefboerderij in Valthermond. De infoavond, met als thema ‘mechanische onkruidbestrijding op zand’, trok zo’n 30 belangstellenden.

Randvoorwaarden

De bezoekers werden door middel van presentaties meegenomen in de voor- en nadelen van mechanische onkruidbestrijding, waarbij vooral werd stilgestaan bij de randvoorwaarden voor een geslaagde implementatie van deze technieken in een gangbaar systeem.

Plan van aanpak

Christoffel den Herder benadrukt dat het bij mechanische onkruidbestrijding cruciaal is om vooraf een plan van aanpak te maken, waarbij preventie voorop staat. Hij geeft aan dat het onkruid bestreden moet worden voordat het zichtbaar is, wat een regelmatige bewerking (elke 4-5 dagen) vraagt. Enerzijds om de snelle kieming van onkruiden voor te blijven, anderzijds om de toplaag droog en los te houden.

Stuifschade

Om stuiven tegen te gaan kan buiten de zaaislag rogge gezaaid worden. Hiermee heeft Den Herder ervaring opgedaan vanuit Canada. Mechanische onkruidbestrijding geeft op zandgronden een verhoogd risico op stuiven van de grond, vooral als er onder te droge omstandigheden wordt gewerkt. Andersom is stuifschade soms juist te beperken door een vochtige toplaag langzaam te eggen. Daarmee wordt de toplaag ‘in reliëf’ gelegd, waardoor zandkorrels minder (ver) gaan rollen.

Aansluitend gaven machineleveranciers APV en Reesink Agri hun kijk op mechanische onkruidbestrijding en de technische mogelijkheden en aandachtspunten daarbij. Aansluitend zijn twee machines getoond waarmee mechanisch onkruid bestreden kan worden.

Loonwerkcluster Noord-Nederland

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden in samenwerking met loonwerkers velddemo’s georganiseerd. Het doel van deze demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Kijk op agrarischwaterbeheer.nl/loonwerkers.

Contactgegevens:

Francien van der Werff, projectleider LTO Noord (0651633511 of fvdwerff@ltonoord.nl

Christoffel den Herder, Ceres Horti Advice (0621166827 of c.denherder@cereshortiadvice.nl

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!