Nieuws overzicht

21 juni 2021 – Auteur

Eindbijeenkomst EIP toekomstgerichte onkruidbestrijding en aardappelopslag beheersing

De eindbijeenkomst vond plaats op dinsdagavond 7 juni 2022 op het bedrijf van van Dun in Musselkanaal. De opkomst van deze avond was rond de 45 personen.

Opening

Tjitske de Groot opent de bijeenkomst. Hierbij benoemt ze de aanleiding van het project en het verloop tijdens de uitvoering.

Rondleiding bedrijf Dun

Er is een rondgang over het bedrijf van Dun. Het bedrijf van dhr. Dun is momenteel in omschakeling en dat maakt het een uitermate interessante locatie voor de bijeenkomst van het project omdat onkruidbeheersing een van de belangrijkste aandachtspunten is. Hierbij lichtte dhr. Dun toe hoe hij zijn bouwplan heeft ingericht en hoe hij de onkruiden in de verschillende gewassen beheersbaar houdt.

Naast de rondleiding door het veld, werd er ook een toelichting bij de machines in de schuur gegeven. De basis is het ploegen met een eko ploeg in combinatie met een reeks van specialistische werktuigen voor mechanische onkruidbeheersing.

Presentatie resultaten van de proeven 2018 t/m 2021 (WUR-OT)

WUR OT verzorgde een presentatie van circa 15 minuten met daarin de highlights van de proeven. Het betrof de proeven in de gewassen: aardappel, zomergerst, suikerbiet, wintergroene groenbemesters en de akkervarkens. De presentatie is als PDF beschikbaar en de rapporten zijn beschikbaar op de website van AND en ANOG.

Presentatie HLB

HLB verzorgde een presentatie met daarin de resultaten van de demo’s. De nadruk lag hierbij op de gewassen aardappel en suikerbieten. In de presentatie werden diverse filmpjes getoond om de opgedane kennis over te brengen. Ook maakte een vergelijking tussen de kosten en baten voor verschillende beheersing strategieën hier onderdeel van uit.

Discussie en slotwoord o.l.v. Dirk Nigten (ANOG)

Dhr. Dirk Nigten leidde de discussie met de aanwezigen. groep. Hierbij is ingegaan op hoe de groep met de informatie omgaat die verspreid is en hoe ze het op eigen bedrijf denken in te zetten. Tevens is er met de groep besproken hoe ontbrekende kennis op het gebied van onkruidbestrijding in de Veenkoloniën kan worden opgedaan. In de discussie kwam naar voren dat er in de toekomst rekening gehouden moet worden met minder middelen. Er is aandacht nodig voor de financiële haalbaarheid van de alternatieve methoden. De huidige werkwijze is relatief goedkoop en geschikt voor de relatief grote oppervlakten.
Milieuwinst is er ook te behalen door andere middelenkeuze.
Tenslotte werd gewezen op de potentie van nieuwe technologie die kansen biedt voor de toekomst.

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!