Provincies komen op stoom met NPLG

Nieuws overzicht De provincies komen op stoom met het NPLG Zowel de provincie Drenthe als de provincie Groningen, zijn hard aan het werk om de contouren voor het provinciale programma landelijk gebied (PPLG) op te stellen. Een flinke uitdaging om voor 1 juli een programma bij het ministerie van LNV in te leveren. Stikstof, klimaat…

Afsluitende bijeenkomst Bodem APK

Nieuws overzicht Afsluitende bijeenkomst Bodem APK Veenkoloniën Op 6 december is in Valthermond het Pilotproject ‘Bodem APK’ afgerond. Tijdens de bijeenkomst werden de ervaringen, die zijn opgedaan in het project, uitgewisseld. Veel kennis over groenbemesters, diepe grondbewerking en de vochthuishouding Op acht pilot-boerderijen zijn de afgelopen periode verschillende proeven uitgevoerd. Daarbij is veel kennis en…