Project Puzzelen met GLB

Nieuws overzicht Makkelijker kunnen we het niet maken, wel overzichtelijker Samen met de projectgroep en de sectie akkerbouw LTO is er maandagmiddag hard gewerkt om meer duidelijkheid in de Gecombineerde Opgave GLB te scheppen voor agrariërs in de Veenkoloniën. De sectieleden hebben hard gewerkt om hun percelen, sloten, landschapselementen en bufferstroken in het systeem van…

Verkiezingsbijeenkomsten

Nieuws overzicht Grote opkomst bij verkiezingsbijeenkomsten in Groningen en Drenthe Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de provincies en de waterschappen. De media doet flink zijn best om het bij iedereen onder de aandacht te krijgen en terecht, want het gaat écht ergens om. Op verschillende plekken worden er verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij veel thema’s…

Bijeenkomst veldproeven uien en bieten

Agenda overzicht Presentatie resultaten veldproeven uien en bieten Wat is de meerwaarde van rijenbemesting in zaaiuien en suikerbieten? En kan dierlijke mest worden toegepast onder zaaiuien? Benieuwd naar de antwoorden? Kom dan op donderdag 9 maart naar Donderen, voor een presentatie van de resultaten van drie veldproeven: • De eerste proef betreft de toepassing van…

Heb je je bouwplan voor 2023 al rond?

Nieuws overzicht Heb je je bouwplan voor 2023 al rond? Het nieuwe GLB, het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn en de invoering van de derogatiebeschikking maken het invullen van het bouwplan 2023 tot een echte uitdaging. Een uitdaging Wat mag nu wel en niet worden bemest, welke gewassen worden aangemerkt als vanggewas of rustgewas. Maar ook vragen…

Lancering Biodiversiteitsmonitor

Nieuws overzicht Lancering Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Afgelopen week is de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw gelanceerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigde Tineke de Vries, voorzitter LTO vakgroep akkerbouw het eerste exemplaar aan Jan Kees Goet, secretaris generaal bij LNV. De biodiversiteit meetbaar maken BO-akkerbouw, Provincie Groningen, Rabobank en WWF NL hebben, vanuit verschillende perspectieven, een gezamenlijke ambitie om de…

GLB, puzzelen in de Veenkoloniën

Project overzicht Het nieuwe GLB begint steeds meer vorm te krijgen, maar ook in de Veenkolonien staan er nog veel vragen open. Met het project “  Een waardevol Veenkoloniaal landschap” willen de samenwerkende partijen binnen Innovatie Veenkolonien agrariërs  in de Veenkolonien ondersteunen met het maken van de juiste keuzes in het kader van het nieuwe…

Een gebiedsplan voor de Veenkoloniën

Project overzicht Een gebiedsplan voor de Veenkoloniën De samenwerkingspartners binnen Innovatie Veenkolonien hebben de handschoen opgepakt om met elkaar een gebiedsplan op te stellen. Vanuit het subsidieproject “Meer waarde in de Veenkolonien door Innovatieve samenwerking” is eind 2022 het projectteam voor het opstellen van een gebiedsplan voor de eerste keer bij elkaar gekomen.   Passend…

Even voorstellen: Agenda voor de Veenkoloniën

Nieuws overzicht Even voorstellen ‘Mijn naam is Peter Gelling, woonachtig in Stadskanaal. Getrouwd met een lieve vrouw en we hebben samen twee volwassen kinderen, een zoon en een dochter. Af en toe komen zij in het weekeinde nog eens aanwaaien. Ik heb een achtergrond in Retail en (personeels)management en ben vanuit politieke interesse raadslid geweest…

Europa in het Noorden

Nieuws overzicht Europa in het Noorden Om het noorden van Nederland, in zowel Den Haag als Brussel, onder de aandacht te brengen zijn er vanuit het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) lobbyisten aangesteld. Op dinsdag 6 december mochten wij vanuit Innovatie Veenkoloniën de ontwikkelingen in de landbouw onder de aandacht brengen. En dat is een uitdaging…