Even voorstellen: ANOG

Nieuws overzicht ANOG is de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen. Het is een vereniging van ruim 350 boeren die zich samen hard maken voor het versterken en vergroten van de biodiversiteit. Want een betere biodiversiteit, dat boert beter. Verbinden en ontwikkelen Onze oorsprong vinden we in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). ANOG sluit met boeren…

Voordelen van spaakwielbemesting

Nieuws overzicht Voordelen spaakwielbemesting Met spaakwielbemesting, waarbij gebruik wordt gemaakt van vloeibare stikstof, is het mogelijk om dezelfde gewasopbrengst te bereiken met een lagere gift. Hoe dat in de praktijk werkt was op donderdag 11 mei te zien tijdens een velddemo op een tarweperceel van Mts Zikken in Exloo. Proefopzet Op het tarweperceel werd in…

Hinken op twee benen in de Veenkoloniën

Nieuws overzicht Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied hinkt op twee benen in de Veenkoloniën Zowel Groningen als Drenthe zijn razend druk om op 1 juli 2023 een plan in te dienen in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Verschil in aanpak De provincie Drenthe heeft daarvoor in vier dagen met een groot aantal…

Samen vooruitboeren op 4 en 5 juli

Nieuws overzicht Samen vooruitboeren op 4 en 5 juli De samenwerking binnen Innovatie Veenkoloniën is top. Dat is dit jaar goed te zien op de innovatiedagen op de proefboerderij in Valthermond. Want de partijen bundelen ook voor het organiseren van de veldbijeenkomsten hun krachten om samen vooruit te boeren. Samen perspectief bieden Op 4 en…

Het GLB in de praktijk

Nieuws overzicht Het GLB in de praktijk De voorjaarswerkzaamheden komen op stoom, al laat het echte voorjaarweer nog op zich wachten. De temperatuur wil nog niet echt stijgen en ook wordt er voor de komende dagen regen voorspelt. Kortom: een uitdaging om de komende tijd de juiste keuzes te maken in de planning en te…

Stappenplan GLB in de Veenkoloniën

Nieuws overzicht Download hier het stappenplan ‘GLB in de Veenkoloniën: Tips en tricks’ Op deze pagina kun je het stappenplan ‘GLB in de Veenkoloniën’ downloaden. Deze kan ondersteuning bieden bij het invullen van de Gecombineerde Opgave. Het invullen van de gecombineerde opgave is een ingewikkelde puzzel. Het stappenplan dient als hulpmiddel om je op een…

Drukbezochte GLB Bijeenkomst

Nieuws overzicht Het nieuwe GLB houdt ook de boeren in de Veenkolonien flink bezig. Het intekenen van sloten, bufferstroken, de keuze van gewassen, wel of niet mestruimte, allemaal punten die in de gecombineerde opgave moeten worden aangegeven. Om in deze wirrwar van keuzes wat duidelijkheid te verschaffen wordt binnen Innovatie Veenkolonien hard gewerkt aan een…

Mechanische onkruidbestrijding

Nieuws overzicht Mechanische onkruidbestrijding: maak een plan! De akkerbouwers in de Veenkoloniën kennen uitdagingen als het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het instellen van de bufferstroken. Dit heeft gevolgen voor de productie en productieruimte. Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van biologische akkerbouwers, merkt dat er…

Project Puzzelen met GLB

Nieuws overzicht Makkelijker kunnen we het niet maken, wel overzichtelijker Samen met de projectgroep en de sectie akkerbouw LTO is er maandagmiddag hard gewerkt om meer duidelijkheid in de Gecombineerde Opgave GLB te scheppen voor agrariërs in de Veenkoloniën. De sectieleden hebben hard gewerkt om hun percelen, sloten, landschapselementen en bufferstroken in het systeem van…

Verkiezingsbijeenkomsten

Nieuws overzicht Grote opkomst bij verkiezingsbijeenkomsten in Groningen en Drenthe Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de provincies en de waterschappen. De media doet flink zijn best om het bij iedereen onder de aandacht te krijgen en terecht, want het gaat écht ergens om. Op verschillende plekken worden er verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij veel thema’s…