Verslag slotbijeenkomst

Nieuws overzicht Afsluiting project Afgelopen vrijdag 19 november was de slotbijeenkomst van het project Kringlooplandbouw Veenkoloniën. Dit zou een fysieke bijeenkomst zijn in Valthermond, maar wegens de aangescherpte maatregelen was dit helaas niet mogelijk en heeft de slotbijeenkomst plaatsgevonden in de vorm van een webinar. KPI’s Uit de slotbijeenkomst is gebleken dat ook de komende…

Investeren met subsidie

Nieuws overzicht   Europese Economische coronacrisis Herstelfonds  Vanuit het Europese Economische coronacrisis Herstelfonds (EHF) wordt er eind 2021 nog een subsidieregeling opengesteld voor investeringen in de landbouw. Dit Europese fonds helpt de landbouwsector economisch sterker te maken na de uitbraak van het coronavirus. De planning is dat deze investeringsregeling open wordt gesteld op 6 december…

Subsidieregeling voor natuurinclusieve landbouw

Nieuws overzicht 01-11-2021 – Reinie Boven Subsidie voor natuurinclusieve landbouw Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde of het Oldambt, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Oog voor natuur en biodiversiteit Natuurinclusieve landbouw is een manier van landbouw waarbij boeren oog hebben voor de natuur en biodiversiteit. Vanwege het succes…

De Veenkoloniën laat van zich horen

Nieuws overzicht Nieuws overzicht 28-10-2021 – Reinie Boven De Veenkoloniën laat van zich horen bij 7e actieprogramma nitraatrichtlijn Op 6 oktober is er vanuit Innovatie Veenkoloniën een oproep gedaan aan boeren in het gebied om een eventuele zienswijze in te dienen op het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn wat is gepresenteerd. Een zienswijze indienen kon tot en…

Boerderij van de toekomst Veenkoloniën

Nieuws overzicht 28-10-2021 – Reinie Boven Boerderij van de Toekomst Veenkoloniën Afgelopen zomer is het eerste deel van het project ‘Boerderij van de Toekomst Veenkoloniën’ van start gegaan. Dit deel staat in het teken van het ontwerpen van een Boerderij van de Toekomst voor de Veenkoloniën. En wordt uitgevoerd door de WUR, in samenwerking met…

Wintertijd

Nieuws overzicht 25 oktober 2021 – Reinie Boven De winter staat weer voor de deur Eind oktober, de meesten van ons zijn nog druk met de oogst van de aardappelen, suikerbieten en misschien cichorei. De laatste piek van dit jaar, wat betreft de werkzaamheden in het veld. Het afleveren van producten en het onderhoud van…

Maak de impact van het 7e APN op uw bedrijf kenbaar

Nieuws overzicht 6 oktober 2021  Oproep: maak de impact van het 7e APN op uw bedrijf kenbaar bij LNV De impact van het voorliggende concept 7e Actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN) voor de agrarische sector is groot. Namens de betrokken partijen binnen Innovatie Veenkolonien worden boeren opgeroepen om de impact van het 7e APN op…

Nieuwe website live

Nieuws overzicht 14 september 2021 De nieuwe website is online 🥳 Ja, je ziet het goed. Onze website is vernieuwd! Het heeft een gloednieuw jasje gekregen. Of beter gezegd, gloednieuwe overall. Moderner, frisser en klaar voor de toekomst. Heb je gezien dat we ook een nieuw logo hebben? Het nieuwe logo toont de vernieuwing en…

Geslaagde Innovatiedag 2021!

Nieuws overzicht 21 juni 2021 Geslaagde Innovatiedag 2021! Afgelopen 10 juni was het zover: de Innovatiedag 2021! We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde digitale (en zonnige) middag. Samen met onze dagvoorzitter Rob Mulder en verschillende sprekers van de workshops hebben we interessante webinars neergezet. Is het niet je niet gelukt om erbij aanwezig te…