Even voorstellen: HLB

Nieuws overzicht HLB is sinds het begin betrokken bij Stichting Innovatie Veenkoloniën, waarin keten- en gebiedspartijen, onderzoek, onderwijs en overheden samenwerken. Samen bouwen we aan toekomstbestendige landbouw met een gezond verdienvermogen in het Veenkoloniale gebied. Onze rol is het uitvoeren van projecten en het informeren van agrarisch ondernemers. Ook ondersteunen we telers bij het maken…