Nieuws overzicht

HLB is sinds het begin betrokken bij Stichting Innovatie Veenkoloniën, waarin keten- en gebiedspartijen, onderzoek, onderwijs en overheden samenwerken. Samen bouwen we aan toekomstbestendige landbouw met een gezond verdienvermogen in het Veenkoloniale gebied. Onze rol is het uitvoeren van projecten en het informeren van agrarisch ondernemers. Ook ondersteunen we telers bij het maken van keuzes voor een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Beheersing AM

Een groot, en voor HLB heel belangrijk, project binnen de Stichting Innovatie Veenkoloniën is Beheersing Veenkoloniale AM (https://www.innovatieveenkolonien.nl/beheersing-van-veenkoloniale-am/). HLB is vele decennia geleden immers met precies dat doel opgericht: beheersing van aardappelmoeheid. Dat sluit dus naadloos aan bij dit project, waar HLB’s aaltjesexpert Egbert Schepel projectleider van is.

Eind dit jaar loopt het in 2016 begonnen project af, maar door de toenemende virulente populaties is de AM is helaas nog niet onder controle. De druk loopt de laatste jaren juist verder op door nieuwe virulente aaltjes en het sterk geslonken pakket chemische correctiemiddelen. Daarmee wordt de rassenkeuzetoets weer urgenter dan ooit. Maar soms rolt ook daar geen geschikt ras uit, vanwege de hoge mate van virulentie. Voor beheersing van aardappelmoeheid wordt nu vooral naar de genetica gekeken – in de vorm van resistente rassen – en naar de beste bouwplaninvulling. Hiervoor werkt HLB aan het POP3-project Bouwplan van de toekomst, vanuit de Stichting Innovatie Veenkoloniën.

Financiering gezocht

Na dit jaar houdt het project Beheersing Veenkoloniale AM officieel dus op. Aangezien het probleem nog niet onder controle is, wordt gewerkt aan een vervolg. Dat is nodig om de teelt in de benen te houden en de telers de mogelijkheid te geven om hun AM-aanpak met een specialist af te stemmen. Financiering hiervoor is echter nog niet gevonden. In het projectvervolg wil HLB kijken naar het effect van vertraagde populatie-opbouw door nieuwe resistente rassen en maatregelen als een ruimere rotatie, aardappelopslagbestrijding en afwisseling van rassen om resistenties zo lang mogelijk te behouden.

Preciezer met TIP

Een ander vooruitstrevend project waaraan HLB heeft meegewerkt in de Veenkoloniën is TIP; toepassing innovatieve precisielandbouw. De Veenkoloniën worden gekenmerkt door de diversiteit aan grondsoorten en -hoogtes. Zo kan bijvoorbeeld het organische-stof-gehalte binnen een perceel variëren van 5 tot 27%.

In TIP hebben ketenpartijen en telers stappen gezet in precisielandbouw, onder andere in de zetmeelaardappelteelt. Ze zijn bijvoorbeeld scherper gaan bemesten, bekalken en poten door de bodemsituatie nauwkeurig in kaart te brengen. Door bewerkingen en giften specifiek op de bodemlevering en gewasbehoefte af te stemmen, kun je een beter teeltresultaat behalen.

HLB brengt de bodemsituatie in kaart met gridbemonstering, waarbij elke hectare in 5 blokken wordt verdeeld. Van elk blok wordt een apart grondmonster gestoken dat geanalyseerd wordt op 36 verschillende bodemparameters. Denk hierbij aan pH, OS% en macro- en micronutriënten. Voor een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen is het slim om een monstername zo snel mogelijk na de oogst laten doen. De resultaten kunnen worden gebruikt als input voor taakkaarten. Een heel praktisch project dus, waar telers direct mee verder kunnen.

 

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Meer weten over Innovatie Veenkoloniën?

Neem contact met ons op!

Innoveren doen we samen!

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!