2023 was in volle vaart vooruit boeren

Nieuws overzicht Vanmorgen stond in de krant: “2023 het natste jaar ooit”. En ja, dat hebben we geweten. De afgelopen maanden was het voor veel agrariërs in de Veenkoloniën ploeteren om de laatste suikerbieten en aardappelen uit de grond te krijgen. Met alle gevolgen van dien, die we in het voorjaar tegen gaan komen. Een…

Ongeveer 20 mannen staan rondom een landbouwmachine waarover ze uitleg krijgen

Leerzame bijeenkomst over mechanische bewerking groenbemesters

Nieuws overzicht Circa twintig ondernemers bezochten op 6 december het DAW-demobedrijf Nieuw Altinge in Anderen voor een bijeenkomst over groenbemesters. Groenbemesters dragen bij aan bodemkwaliteit en klimaatweerbaarheid. De planten beschermen de bouwvoor tegen wind, regen en uitdroging. De levende wortels nemen mineralen op uit de bouwvoor en voeden het bodemleven. De keuzes rondom groenbemesters, zoals…

Even voorstellen: WUR

Nieuws overzicht WUR (Wageningen University & Research) Open Teelten draagt via onafhankelijk onderzoek bij aan innovatie- en kennisontwikkeling in de akkerbouw, groene ruimte, vollegrondgroente en bomen & fruit. Dat doen ze op nationaal en internationaal niveau, maar door verschillende proefbedrijven ook op regionaal niveau. Ze stellen zich graag aan je voor! Midden in de landbouwsamenleving…

Vroeg rooien niet gelukt? Doe een melding

Nieuws overzicht Eén van de keuzes binnen de Eco-regeling in het GLB is het vroeg rooien (uiterlijk 31 augustus of uiterlijk 31 oktober). Door het natte weer is het veel agrariërs niet gelukt om aan deze Eco-activiteit te voldoen. Hierdoor kan je mogelijk niet je punten halen voor de Eco-regelingen en kom je niet in brons,…

Het Veenkoloniale gebied centraal

Nieuws overzicht Afgelopen woensdag was op de proefboerderij de zaal goed gevuld. Alle partners van Innovatie Veenkoloniën waren aanwezig. Maar ook afvaardiging van de jonge boeren (AJK’s), natuurorganisaties en de gebiedsregisseur en verkenner van de provincie Groningen. De Veenkoloniën op de kaart Binnen het project Een waardevol Veenkoloniaal landschap zijn we bezig met het opstellen…

Velddemo: Grip op groenbemesters

Agenda overzicht Groenbemesters dragen bij aan de bodemkwaliteit en klimaatweerbaarheid. De planten beschermen de bouwvoor tegen wind, regen en uitdroging. De levende wortels nemen vrije mineralen op uit de bouwvoor en voeden het bodemleven. De keuzes rondom groenbemesters, manier en tijdstip van vernietigen en het aanvullend stimuleren van bodemleven hebben invloed op de vertering en…

Velddemonstratie groenbemesters

Agenda overzicht Sinds de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het gebruik van groenbemesters een actueel onderwerp. Om stikstofkorting te voorkomen moeten er meer hectares groenbemesters worden ingezaaid, en later in het jaar. Binnen het nieuwe GLB is een grote rol weggelegd voor groenbemesters/vanggewassen die groen de winter doorkomen. Dit levert voor de…

Update project toekomstbestendig bouwplan

Nieuws overzicht Binnen het project Toekomst bestendig bouwplan voor de Veenkoloniën wordt onderzocht op welke wijze we de uitspoeling van nitraat in de zetmeelaardappelteelt naar het grond- en oppervlaktewater kunnen terugdringen en wat de gevolgen van diverse bouwplannen op de bodemgezondheid is. Voor het onderdeel van de nitraatuitspoeling, heeft Avebe een proef opgezet. Het doel…

Verslag velddemonstratie camera gestuurd schoffelen

Nieuws overzicht Drie schoffels met camerabesturing gaan de uitdaging aan Op 21 september stonden drie schoffels klaar met elk een andere cameratechniek. Speciaal voor deze velddemo had het Kompas in Valthermond een perceel ingezaaid met een groenbemester, Japanse haver. Het perceel is in bochtjes ingezaaid om deze camera’s extra uitdagingen mee te geven. In deze…