Veen in de Veenkoloniën

Nieuws overzicht Geen verplichting rustgewas en groenbemester Wanneer een perceel voor meer dan 50% uit veen bestaat, wordt het door RVO aangemerkt als veengrond voor de meststoffenwet en het GLB. Hierdoor geldt op deze percelen niet de verplichting van de rustgewassen en het inzaaien van een groenbemester. Deze regels gelden alleen op zand- en lössgronden.…