Even voorstellen: WUR

Nieuws overzicht WUR (Wageningen University & Research) Open Teelten draagt via onafhankelijk onderzoek bij aan innovatie- en kennisontwikkeling in de akkerbouw, groene ruimte, vollegrondgroente en bomen & fruit. Dat doen ze op nationaal en internationaal niveau, maar door verschillende proefbedrijven ook op regionaal niveau. Ze stellen zich graag aan je voor! Midden in de landbouwsamenleving…