Nieuws overzicht

28-10-2021 – Reinie Boven

Boerderij van de Toekomst Veenkoloniën

Afgelopen zomer is het eerste deel van het project ‘Boerderij van de Toekomst Veenkoloniën’ van start gegaan. Dit deel staat in het teken van het ontwerpen van een Boerderij van de Toekomst voor de Veenkoloniën. En wordt uitgevoerd door de WUR, in samenwerking met ondernemers, bedrijfsleven en andere belanghebbenden uit de Veenkoloniën.

Veel uitdagingen

Er zijn veel uitdagingen voor de landbouw in de Veenkoloniën en om die aan te pakken is binnen Innovatie Veenkoloniën het project ‘Boerderij van de Toekomst Veenkoloniën’ opgestart. Doel van het project is om eind 2021 te komen met een mogelijk ontwerp, zodat het voor iedereen zichtbaar wordt hoe een Boerderij van de Toekomst in de Veenkoloniën er uit zou kunnen zien. De projectleiding ligt in handen van de WUR, maar het is de bedoeling om binnen het project zoveel mogelijk betrokken partijen uit de Veenkoloniale Landbouw te betrekken.

Een echte boerderij van de toekomst

De bedoeling is om na de ontwerpfase van dit project dat nu loopt, over te gaan tot daadwerkelijke aanleg van een Boerderij van de Toekomst Veenkoloniën. Het is de bedoeling om, net als bij de Boerderij van de Toekomst in Lelystad, in de praktijk te laten zien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van teelten en teeltsystemen.

Inloopavonden

Om te zorgen dat iedereen zijn input kan leveren zullen er dit najaar nog enkele inloopavonden bij boeren worden georganiseerd. Vanuit Innovatie Veenkoloniën zullen jullie daarvan op de hoogte worden gehouden.

Kerngroep

Binnen de ontwerpfase is er een kerngroep opgesteld die bestaat uit 4 personen: Pieter de Wolf en Johan Booij namens de WUR, Gert Sterenborg namens de ANOG en Ramon Klaassens namens Innovatie Veenkoloniën. De rol van de kerngroep is het organiseren en uitvoeren van de ontwerpfase. Om te zorgen dat iedereen de kans krijgt om mee te denken en zijn/haar ideeën te delen binnen dit project kan er contact worden opgenomen met Ramon Klaassens (ramon@innovatieveenkolonien.nl / 06 22 31 18 93)

Denk mee!

Zoals genoemd is het de bedoeling om na de afronding van deze ontwerpfase over te gaan tot de daadwerkelijke realisatie van de Boerderij van de Toekomst Veenkoloniën. Hiervoor is nog een lange weg te gaan en willen we een beroep doen aan iedereen om hier over mee te denken en input te leveren. Met dit project hopen we een stap verder vooruit te komen als het gaat om een toekomstbestendige landbouw in de Veenkoloniën.

Deel dit nieuwsbericht

Meest recente nieuwsberichten

Nieuw project starten

Heb je ideeën voor een (nieuw) project? Neem contact met ons op en
deel jouw projectidee!

Projectidee insturen
16 agrariërs gingen je voor!
Innoveren doen we samen

Vragen en contact

Heb je vragen of ideeën? Laat het ons weten!

06 – 51 67 81 51

06 – 55 39 87 71

info@innovatieveenkolonien.nl

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Innovatie Veenkoloniën? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws in je mailbox!