Heb je je bouwplan voor 2023 al rond?

Nieuws overzicht Heb je je bouwplan voor 2023 al rond? Het nieuwe GLB, het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn en de invoering van de derogatiebeschikking maken het invullen van het bouwplan 2023 tot een echte uitdaging. Een uitdaging Wat mag nu wel en niet worden bemest, welke gewassen worden aangemerkt als vanggewas of rustgewas. Maar ook vragen…

Lancering Biodiversiteitsmonitor

Nieuws overzicht Lancering Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw Afgelopen week is de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw gelanceerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigde Tineke de Vries, voorzitter LTO vakgroep akkerbouw het eerste exemplaar aan Jan Kees Goet, secretaris generaal bij LNV. De biodiversiteit meetbaar maken BO-akkerbouw, Provincie Groningen, Rabobank en WWF NL hebben, vanuit verschillende perspectieven, een gezamenlijke ambitie om de…