Webinar Bodemmanagement en stikstofkringloop

Agenda overzicht Bodemmanagement & stikstofkringloop Op dinsdag 21 december houden we tussen 10.00 en 11.00 uur een webinar over bodemmanagement en stikstofkringloop. Experts aan tafel zijn Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte en Geert-Jan van der Burgt, zelfstandige en werkend voor Wageningen UR, SPNA en Louis Bolk Instituut. Wil je als melkveehouder of…

Slotbijeenkomst Kringlooplandbouw Veenkoloniën

Agenda overzicht Hoe verder met kringlooplandbouw in de Veenkoloniën De hoofdgewassen zijn binnen, de wintergranen en groenbemesters gezaaid. Tijd om vooruit te kijken naar de toekomst! Uitnodiging We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op vrijdag 19 november voor een inspirerende bijeenkomst over die toekomst van de Kringlooplandbouw in de Veenkoloniën. Terugblik…

Bijeenkomst Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën

Agenda overzicht Bijeenkomst Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën Graag nodigen wij u uit voor een groepsbijeenkomst op woensdag 15 september aanstaande om onze ervaringen en resultaten met u te delen inzake Bodembedekking en Combi Akkerranden,  Taluds en Slootkantenbeheer. Het Veenkoloniale landschap kenmerkt zich door lange smalle percelen met wijken. In dit landschap werkt het project Innovatie Biodiversiteit…