Gedeputeerden in de Veenkoloniën

Nieuws overzicht Gedeputeerden Drenthe maken kennis met de Veenkoloniën Afgelopen donderdag kwamen de twee nieuwe gedeputeerden van Drenthe, Egbert van Dijk (gedeputeerde Natuur en Landschap) en Jisse Otter (gedeputeerde Landbouw en Stikstof), samen met een aantal ambtenaren naar Innovatie Veenkoloniën voor een kennismaking. Na een hartelijk welkom door Marleen de Rond (voorzitter Innovatie Veenkoloniën) werden…

Subsidiemogelijkheden vanuit het GLB

Nieuws overzicht Subsidiemogelijkheden vanuit het GLB Vanuit het GLB worden per 1 september verschillende subsidieregelingen opengesteld. Deze zijn allemaal gericht op het verduurzamen van de landbouw en toekomstbestendig te kunnen boeren. Geïntegreerde gewasbescherming Zo is er een subsidieregeling “Geïntegreerde gewasbescherming”. Met deze regeling kan met subsidie maximaal 2 nieuwe machines worden aangeschaft voor mechanische onkruidbestrijding.…

Even voorstellen: HLB

Nieuws overzicht HLB is sinds het begin betrokken bij Stichting Innovatie Veenkoloniën, waarin keten- en gebiedspartijen, onderzoek, onderwijs en overheden samenwerken. Samen bouwen we aan toekomstbestendige landbouw met een gezond verdienvermogen in het Veenkoloniale gebied. Onze rol is het uitvoeren van projecten en het informeren van agrarisch ondernemers. Ook ondersteunen we telers bij het maken…

Bezoek minister Adema

Nieuws overzicht Bezoek minister Adema in Valthermond Op maandag 3 juli heeft minister Adema een bezoek gebracht aan de proefboerderij in Valthermond. Een eer om de minister te mogen ontvangen in ons gebied. Tevens was dit een feestelijke aftrap van de Innovatiedagen ”Oogsten van perspectief”, die plaatsvinden op dinsdag 4 en woensdag 5 juli. Tijdens…

Het programma voor de Innovatiedagen 2023 is bekend!

Nieuws overzicht Op 4 en 5 juli is iedereen, boeren, burgers en buitenlui, welkom! Naast het bezoeken van de proefvelden en demo’s is er ook ruimte voor de ontwikkeling in rassen, teeltsystemen en teelttechniek. Programma Het programma is inmiddels rond en beschreven in het programmaboekje. Download dit samen met de plattegrond voor het complete overzicht.…

Even voorstellen: ANOG

Nieuws overzicht ANOG is de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen. Het is een vereniging van ruim 350 boeren die zich samen hard maken voor het versterken en vergroten van de biodiversiteit. Want een betere biodiversiteit, dat boert beter. Verbinden en ontwikkelen Onze oorsprong vinden we in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). ANOG sluit met boeren…

Voordelen van spaakwielbemesting

Nieuws overzicht Voordelen spaakwielbemesting Met spaakwielbemesting, waarbij gebruik wordt gemaakt van vloeibare stikstof, is het mogelijk om dezelfde gewasopbrengst te bereiken met een lagere gift. Hoe dat in de praktijk werkt was op donderdag 11 mei te zien tijdens een velddemo op een tarweperceel van Mts Zikken in Exloo. Proefopzet Op het tarweperceel werd in…