Verslag Digitale sessies Boerderij van de Toekomst

Nieuws overzicht Verslag Digitale sessies Boerderij van de Toekomst Veenkoloniën In de maand januari zijn er drie digitale meepraat sessies georganiseerd rondom het project Boerderij van de Toekomst Veenkolonien. Op 13 januari is er een sessie geweest speciaal gericht op de agrarische jongeren, op 17 januari een sessie voor alle agrarische ondernemers en 20 januari…

Biologische Strokenteelt update

Nieuws overzicht Update Biologische Strokenteelt De start van het teeltjaar De biologische strokenteelt proef in Valthermond zal ook in 2022 worden uitgevoerd. Er staat weer een nieuw teeltjaar voor de boeg. De ervaringen en prestaties van het systeem zijn vorige week besproken met alle betrokken partijen. Het komende jaar worden weer een aantal aanpassingen doorgevoerd,…

TIP Project update

Nieuws overzicht TIP Project update Samen vooruitboeren Met een groep akkerbouwers, studenten en bedrijfsleven hebben we afgelopen seizoen geleerd van een aantal precisielandbouw toepassingen. Vragen die speelden gingen bijv. over de techniek (koppeling computer en machine), de interpretatie en omzetting van gegevens naar taakkaarten, maar ook de effecten van variabel poten of bemesten op de…

Toekomstbestendige beheersing onkruid en aardappelopslag

Project overzicht Onkruid en aardappelopslag Het Veenkoloniale bouwplan kent een grote en nog steeds toenemende afhankelijkheid van herbiciden als gevolg van de bestaande aardappelopslag. Deze opslag zorgt niet alleen voor opbrengstverlies in volggewassen door competitie om nutriënten en licht, maar is ook een waardplant voor ziekten en plagen met een economisch grote impact. Het heersende…

Terugkijken webinar

Nieuws overzicht Bodemmanagement & stikstofkringloop Ruim 300 geïnteresseerden hadden zich ingeschreven voor het webinar ‘bodemmanagement en stikstofkringloop’. Dit webinar vond plaats op 21 december 2021. Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte en Geert-Jan van der Burgt, zelfstandig onderzoeker en werkend voor Wageningen UR, SPNA en Louis Bolk Instituut waren onze experts aan tafel.…

Kringlooplandbouw Veenkoloniën

Project overzicht Kringlooplandbouw Veenkoloniën Met dit project willen we onafhankelijke praktijkkennis over kringlooplandbouw binnen de Veenkoloniën naar een hoger niveau brengen. Kringlooplandbouw is er eigenlijk al zo lang de landbouw bestaat maar sinds de landbouwvisie van minister schouten is gepresenteerd breidt het bewustzijn zich langzaam maar gestaag uit over Nederland. Zowel akkerbouwers als veehouders zoeken…