Veen in de Veenkoloniën

Nieuws overzicht Geen verplichting rustgewas en groenbemester Wanneer een perceel voor meer dan 50% uit veen bestaat, wordt het door RVO aangemerkt als veengrond voor de meststoffenwet en het GLB. Hierdoor geldt op deze percelen niet de verplichting van de rustgewassen en het inzaaien van een groenbemester. Deze regels gelden alleen op zand- en lössgronden.…

Demodag duurzame landbouw

Agenda overzicht Landelijke demodag duurzame landbouw Op maandag 9 oktober openen de Demobedrijven Duurzame Landbouw hun deuren voor ondernemers die bezig zijn met de duurzame toekomst van hun bedrijf. Deze dag staat in het teken van alle kansen en mogelijkheden die er zijn om een volgende stap met je bedrijf te zetten. De Landelijke Demodag…

Velddemonstratie camera gestuurd schoffelen

Agenda overzicht Demonstratie Slimme schoffeltechnieken kunnen helpen om de inzet van chemie te beperken. Bovendien heeft slim schoffelen een positief effect op de bodembiologie en op de weerbaarheid van het gewas. Nieuwsgierig? Kom dan op donderdag 21 september naar de velddemonstratie cameragestuurd schoffelen op de proefboerderij in Valthermond! Deze demonstratie heeft als doel om te…

Gedeputeerden in de Veenkoloniën

Nieuws overzicht Gedeputeerden Drenthe maken kennis met de Veenkoloniën Afgelopen donderdag kwamen de twee nieuwe gedeputeerden van Drenthe, Egbert van Dijk (gedeputeerde Natuur en Landschap) en Jisse Otter (gedeputeerde Landbouw en Stikstof), samen met een aantal ambtenaren naar Innovatie Veenkoloniën voor een kennismaking. Na een hartelijk welkom door Marleen de Rond (voorzitter Innovatie Veenkoloniën) werden…

Subsidiemogelijkheden vanuit het GLB

Nieuws overzicht Subsidiemogelijkheden vanuit het GLB Vanuit het GLB worden per 1 september verschillende subsidieregelingen opengesteld. Deze zijn allemaal gericht op het verduurzamen van de landbouw en toekomstbestendig te kunnen boeren. Geïntegreerde gewasbescherming Zo is er een subsidieregeling “Geïntegreerde gewasbescherming”. Met deze regeling kan met subsidie maximaal 2 nieuwe machines worden aangeschaft voor mechanische onkruidbestrijding.…

Uitnodiging ICM- velddag Vredepeel

Agenda overzicht ICM- velddag Dinsdag 5 september wordt er in Vredepeel een ICM-velddag georganiseerd voor akkerbouwers, erfbetreders en andere belangstellenden. De dag wordt mede georganiseerd vanuit de PPS Akkerbouw op Zand en gaat vooral over het inzetten van ICM in de praktijk. Programma Er kan gekozen worden uit het ochtend- of het middagprogramma. Beide dagdelen…

Uitnodiging praktijkdag

Agenda overzicht Praktijkdag Data en precisietoepassingen zijn niet meer weg te denken uit de agrarische sector. Veel nieuwe ontwikkelingen vinden de weg naar de markt. Maatwerk is nodig om de juiste toepassingen op de juiste manier voor u te laten werken, want geen boer(derij) is hetzelfde. Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden.…

Bezoek minister Adema

Nieuws overzicht Bezoek minister Adema in Valthermond Op maandag 3 juli heeft minister Adema een bezoek gebracht aan de proefboerderij in Valthermond. Een eer om de minister te mogen ontvangen in ons gebied. Tevens was dit een feestelijke aftrap van de Innovatiedagen ”Oogsten van perspectief”, die plaatsvinden op dinsdag 4 en woensdag 5 juli. Tijdens…