Actueel
13-03-2018
Studenten presenteren onderzoek over Permacultuur
Afgelopen woensdag heeft een groep studenten van de Wageningen University en Research (WUR) aan een groep genodigden een presentatie gegeven over permacultuur. De studenten hebben de opdracht uitgevoerd in opdracht van Jaap Dun.
15-03-2018
Agrarisch Jongeren Kontakt
Woensdagavond 7 maart is er een gezamenlijke avond georganiseerd op de proefboerderij 't Kompas. Het initiatief kwam vanuit het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) en vanuit InnovatieVeenkoloniën leek het ons erg leuk om hier het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) bij te betrekken.
12-03-2018
''Schoon erf, schoon water''
Naar verwachting gaat er vanaf juni 2018 het project “Schoon erf, schoon water” van start in het Drentse deel van de Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s. Het project wordt gesubsidieerd door Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s. Akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders, die met gewasbeschermingsmiddelen op hun erf werken, kunnen hierbij subsidie kunnen krijgen voor het doen van investeringen om erfemissie te voorkomen.
13-02-2018
Verdienmodel veenkoloniale akkerbouwer klaar voor de toekomst
Update: aan de linkerzijde van de pagina kunt u de presentatie downloaden van vrijdag 9 maart! InnovatieVeenkoloniën kijkt terug op een zeer interessante en geslaagde bijeenkomst en bedankt Accon avm voor de samenwerking! Ook heeft Han Reindsen van de Nieuwe Oogst, heeft een informatief artikel geschreven over de bijeenkomst.
02-03-2018
Eindverslag project GPS-Assist
In het praktijknetwerkproject 'Samen de helft minder spuiten' kwam men allerlei praktische problemen tegen in het gebruik van GPS-software en -data.
31-01-2018
'Ik kies voor loslopend vee, dat doet me veel meer…’
Als medewerker van Innovatie Veenkolonien ben ik erg nieuwsgierig hoe een boer regelgeving en wetten die op hem afkomen in de praktijk brengt en wat dat allemaal met zich meebrengt. Maar ook hoe een boer in z’n algemeenheid de dialoog aangaat met zijn omgeving. Dit zowel met gelijkgestemden, als met de ‘gewone’ burger. Om me hiervan een beeld te vormen ga ik de aankomende periode zelf akkerbouwers bevragen hoe zij dit doen. In deze nieuwsbrief het derde interview in deze serie, namelijk met Jos Steenhuis, een agrariër met vleesvee en akkerbouwland.