Actueel
23-03-2015
Opbrengstverhoging door de Kenniswerkplaats Veenkolonien
De Kenniswerkplaats Veenkoloniën werkt samen met studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, Terra en Wageningen University mee in negen praktijknetwerken.
11-03-2015
Veenkoloniaal gras zorgt voor extra banen in Oost-Groningen
Biobrandstof winnen uit Veenkoloniaal gras en van het restproduct varkensvoer en kunstmest maken. De nog te bouwen Green Goods Farm hoopt dit binnen een paar jaar te realiseren.
19-02-2015
Eerste resultaten Praktijknetwerken gepresenteerd
Op 2 december jl zijn de eerste resultaten van 65 Veenkoloniale Innovatie-projecten gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst bij het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond.
02-02-2015
Rol van vanggewassen binnen het veenkoloniaal bouwplan
Op 22 januari is door een enthousiaste groep boeren doorgepraat over de mogelijkheden en onmogelijkheden om vanggewassen nog nadrukkijker in te zetten voor vergroening.
03-12-2014
Landbouw Veenkoloniën toont oogst aan innovaties
In het Innovatiecentrum Veenkoloniën te Valthermond zijn de eerste resultaten van 65 innovatieprojecten gepresenteerd.
24-11-2014
Onderzoek ‘Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij’.
Op 23 oktober heeft Herjan Schreuder op Van Hall Larenstein in Leeuwarden zijn afstudeerpresentatie gehouden over zijn onderzoek.