Actueel
11-07-2014
De Kenniswerkplaats werkt
In de afgelopen maanden hebben studenten van AOC Terra en Van Hall Larenstein actief gewerkt aan projecten uit de Veenkoloniën. Via dit nieuwsbericht informeren wij u graag over deze studentprojecten die via Kenniswerkplaats Veenkoloniën tot stand zijn gekomen.
01-07-2014
Innovatieprogramma digitaal beschikbaar
De Regiegroep InnovatieVeenkolonien heeft op 2 juni 2014 het Innovatieprogramma Landbouw Veenkolonieën 2012-2020 vastgesteld.
25-06-2014
Nieuw innovatieprogramma Landbouw
Maandagmiddag 23 juni opende staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma het Innovatie Veenkoloniën in Valthermond. Hierna bezocht ze op de proeflocatie van Wageningen UR een paar innovatieve landbouwprojecten.
18-06-2014
Samenwerking in de landbouw een speerpunt in de Veenkoloniën
Maandag 16 juni vond er een kennisuitwisseling plaats tussen studenten, opdrachtgevers en docenten. De kenniswerkplaats Veenkoloniën heeft deze middag georganiseerd gericht op samenwerken binnen de landbouw in de Veenkoloniën.
26-05-2014
Steenmeel moet zich nog bewijzen
De eerste proeven met steenmeel zijn nog geen succes. "De bodem moet nog 'leren' omgaan met steenmeel en het bodemleven moet zich nog aanpassen". De lange termijn voordelen tov kalk lijken gunstig.
27-03-2014
De veenkoloniën, een ongekende schatkamer voor akkervogels
Onderzoek naar akkervogels in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland laat er geen misverstand over bestaan. Het veenkoloniale gebied dat de provincies Drenthe en Groningen met elkaar verbindt, behoort voor akkervogels tot het beste dat er in Nederland te vinden is.