Actueel
26-05-2014
Steenmeel moet zich nog bewijzen
De eerste proeven met steenmeel zijn nog geen succes. "De bodem moet nog 'leren' omgaan met steenmeel en het bodemleven moet zich nog aanpassen". De lange termijn voordelen tov kalk lijken gunstig.
27-03-2014
De veenkoloniën, een ongekende schatkamer voor akkervogels
Onderzoek naar akkervogels in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland laat er geen misverstand over bestaan. Het veenkoloniale gebied dat de provincies Drenthe en Groningen met elkaar verbindt, behoort voor akkervogels tot het beste dat er in Nederland te vinden is.
19-02-2014
Landbouwperspectieven voor de Veenkoloniën
Op dinsdag 18 februari hield prof. dr. ir. Rudy Rabbinge een presentatie voor de leden van LTO Noord in d'Ekkelkaamp te Onstwedde. Voor ca. 60 LTO-leden ging de heer Rabbinge in op de perspectieven voor de landbouw in de Veenkoloniën vanuit verschillende megatrends op het gebied van de volgende onderdelen:
19-02-2014
Kansen voor samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders
Er zijn volop kansen voor meer samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders in de Veenkoloniën. Bijvoorbeeld door het telen van voedergewassen door akkerbouwers voor de veestapel van melkveehouders.
22-01-2014
Wageningen UR investeert in Innovatie Veenkoloniën
Wageningen UR (University & Research centre) gaat participeren in de samenwerking voor innovatie in de veenkoloniale landbouw.