Actueel
28-11-2019
Bodem APK: naar een betere bodem, van denken naar doen!
Deelnemers gezocht voor het project bodem APK! Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Gerard Noordhof (06 - 55 0745 25) of via de email (gnoordhof@projectenltonoord.nl)
28-11-2019
Presentaties netwerkbijeenkomst 22 november
Heeft u de netwerkbijeenkomst gemist? Of wilt u alle informatie nog eens rustig nalezen? Dat kan! Aan de linkerzijde van de pagina kunt u de presentaties van de sprekers downloaden.
14-10-2019
Nieuwsbrief najaar 2019
De najaarsnieuwsbrief is uit. De nieuwsbrief is te downloaden aan de linkerzijde van de pagina.
18-09-2019
Vergroeningsproef 2019: biodiversiteitsmetingen door Terrastudenten
Deze week hebben studenten van Terra MBO Emmen verschillende proefvelden in de vergroeningsproef uitgezet. Ook hebben ze plakvallen en vangpotten geplaatst. De aankomende periode gaan de studenten, onder begeleiding van het HLB (Hilbrandslaboratorium) wekelijks de biodiversiteit monitoren.
29-07-2019
Veldbijeenkomst: loofdoding in 2020
In 2020 wordt loofdoding door het wegvallen van Reglone (en Finale) een uitdaging. Donderdag 8 augustus wordt er door WUR Open Teelten, in samenwerking met Avebe, V.V.B. N.O.N. en InnovatieVeenkoloniën, een demo met vijf verschillende objecten aangelegd waarin verschillende loofdodingstrategieën worden toegepast.
03-07-2019
Fysieke investeringen Veenkoloniën aan te vragen: POP 3 opengesteld
Landbouwers in de Veenkoloniën kunnen subsidie aanvragen voor fysieke investeringen in het duurzaam maken van hun bedrijf. Landbouwers die fysieke investeringen plaatsen c.q. gebruiken in de Veenkoloniënmoet minimaal 50% van de landbouwondernemening in de Veenkoloniën liggen.